1. Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuæa vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.

2. Ali doðe Jahvina rijeè Božjem èovjeku Šemaji:

3. "Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:

4. Ovako veli Jahve: 'Ne idite se tuæi s braæom! Neka se svatko vrati svojoj kuæi, jer je ovo poteklo od mene.'" I oni poslušaše rijeè Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.

5. Roboam, stolujuæi u Jeruzalemu, poèe dizati tvrde gradove po Judeji.

6. Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,

7. Bet Sur, Sokon, Adulam,

8. Gat, Maresu, Zif,

9. Adorajim, Lakiš, Azeku,

10. Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.

11. Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuèe zalihe hrane, ulja i vina;

12. u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.

13. Sveæenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.

14. Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiðoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju sveæenièku službu Jahvi,

15. a postavio je sveæenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.

16. Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.

17. Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.

18. Roboam je sebi uzeo za žemu Mahalatu, kæer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kæer Jišajeva sina Eliaba,

19. koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.

20. A poslije nje oženio se Abšalomovom kæerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.

21. Roboam je ljubio Abšalomovu kæer Maaku više od svih svojih žena i inoèa, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoèa i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kæeri.

22. I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braæom, jer ga je naumio postaviti za kralja.

23. I, mudro radeæi, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina