1. Jahve još reèe Mojsiju: "Govori sveæenicima, Aronovim sinovima, i reci im: Neka se nitko ne okalja dodirom pokojnika u svome narodu,

2. osim svoje najbliže rodbine: svoje majke, svoga oca, svoga sina, svoje kæeri i svojega brata.

3. I svojom sestrom, djevicom, koja mu je takoðer najbliža, jer nije bila udata, može se okaljati.

4. Ali neka se ne okalja svojom svojtom i tako se oskvrne.

5. Neka ne briju glave; neka ne šišaju okrajke svojih brada niti prave ureze na svome tijelu.

6. Neka budu posveæeni svome Bogu; neka ne oskvrnjuju ime svoga Boga, jer oni prinose žrtve u èast Jahvi paljene, hranu Boga svoga. Zato moraju biti sveti.

7. Neka se ne žene javnom bludnicom i obešèašæenom ženom; niti se smiju ženiti onom koju je njezin muž otpustio. Jer je sveæenik posveæen svome Bogu.

8. Svetim ga drži, jer on prinosi hranu tvoga Boga. Neka ti je svet, jer sam svet ja, Jahve, koji vas posveæujem.

9. Ako se kæi kojeg sveæenika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti."

10. "A sveæenik koji je najveæi meðu svojom braæom, na èiju je glavu bilo izliveno ulje pomazanja i koji je posveæen da nosi svetu odjeæu, neka ne ide rašèupane kose niti razdire svoje odjeæe.

11. Neka ne ulazi nijednom mrtvacu; ne smije se okaljati ni za svojim ocem ni za svojom majkom.

12. Neka ne izlazi iz Svetišta, tako da ne oskvrne Svetište svoga Boga, jer na sebi nosi posveæenje uljem pomazanja Boga svoga. Ja sam Jahve!

13. Neka za ženu uzme djevicu.

14. Udovicom, otpuštenicom, obešèašæenom i bludnicom ne smije se ženiti. Jedino djevicom izmeðu svoga naroda neka se ženi;

15. tako neæe oskvrnuti svoga potomstva meðu svojim narodom, jer ja, Jahve, njega posveæujem."

16. Jahve reèe Mojsiju:

17. "Reci Aronu: 'Nitko od tvojih potomaka, za njihovih naraštaja, koji imadne kakvu tjelesnu manu ne smije se primaknuti da prinosi hranu svoga Boga.

18. Ni jedan na kome bude mane ne smije se primaknuti: nitko koji je slijep ili sakat; nitko izoblièen ili iznakažena kojeg uda;

19. nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku;

20. ni poguren, ni kržljav, ni bolesnih oèiju, ni lišajav, ni krastav, niti uškopljenik.

21. Dakle, ni jedan od potomaka sveæenika Arona koji imadne manu neka se ne primièe da prinosi u èast Jahvi paljenu žrtvu; buduæi da ima manu, neka se ne primièe da prinosi hranu svoga Boga.

22. Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih,

23. ali neka ne dolazi k zavjesi niti se žrtveniku primièe jer ima manu. Neka ne skvrne mojih svetih stvari, jer sam ih ja, Jahve, posvetio.'"

24. Mojsije to kaza Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina