Fondare 1019 Risultati per: elõtt

 • De minél jobban elnyomták õket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el õket Izrael fiai elõtt. (Kivonulás könyve 1, 12)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet, amelyet a kezedbe adtam, véghezvigyél a fáraó elõtt. Én azonban megkeményítem a szívét, és nem engedi el a népet. (Kivonulás könyve 4, 21)

 • Az Úr megnyugtatta Mózest: "Nézd, olyanná teszlek a fáraó elõtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. (Kivonulás könyve 7, 1)

 • Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: "Vegyetek egy tele marék hamut a kemencébõl, és Mózes a fáraó elõtt szórja az ég felé. (Kivonulás könyve 9, 8)

 • Az Úr jóakaratra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt. Mózesnek is nagy tekintélye volt a fáraó hivatalnokai és népe elõtt. (Kivonulás könyve 11, 3)

 • Mózes és Áron véghezvitték mindezeket a csodákat a fáraó elõtt. Az Úr azonban megkeményítette a fáraó szívét és nem engedte el Izrael fiait országából. (Kivonulás könyve 11, 10)

 • Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok elõtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. (Kivonulás könyve 12, 23)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és Pi-Hachirot elõtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort. Baal-Cefonnal szemben legyen a táborotok a tenger partján. (Kivonulás könyve 14, 2)

 • Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták csapata elõtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhõoszlop eljött elõlük, mögöttük ereszkedett le, (Kivonulás könyve 14, 19)

 • Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe elõtt, de bízott az Úrban és Mózesben, az õ szolgájában. (Kivonulás könyve 14, 31)

 • Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Haladj a nép elõtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra rácsaptál és menj. (Kivonulás könyve 17, 5)

 • Azután Jetró, Mózes apósa égõáldozatot és véres áldozatot mutatott be. Áron odament Izrael összes véneivel, hogy Mózes apósával Isten elõtt lakomát tartsanak. (Kivonulás könyve 18, 12)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina