1. Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg kell tanítanom benneteket, hogy hozzájuk szabjátok majd tetteiteket azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek.

2. Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj.

3. Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked!

4. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!

5. Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyébõl, minden erõddel!

6. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, õrizd meg szívedben,

7. és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz.

8. Igen, jelként kösd õket a kezedre, legyenek ék a homlokodon.

9. Írd fel õket házad ajtófélfájára és kapujára!

10. Ha majd az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, amelyet atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígért, abba az országba, ahol szép, nagy városok vannak, amelyeket nem te építettél,

11. házak tele mindenféle jóval, amelyet nem te halmoztál fel, ásott kutak, amelyeket nem te ástál, szõlõskertek és olajfák, amelyeket nem te ültettél, jóllakván

12. vigyázz, meg ne feledkezz az Úrról, aki kivezetett Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából.

13. Féld az Urat, a te Istenedet, tiszteld és az õ nevére esküdj!

14. Ne szegõdjetek a körülöttetek (élõ) népek idegen isteneihez,

15. mert az Úr, körödben élõ Istened féltékeny Isten. Ha fellobban az Úr, a te Istened haragja ellened, elpusztít a föld színérõl.

16. Ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, ahogy Masszában kísértettétek.

17. Lelkiismeretesen tartsátok meg az Úr parancsait és törvényeit, amelyeket szabott nektek,

18. azt tegyétek, ami kedves és jó az Úr szemében, hogy jól menjen a sorod, s bevonulva birtokodba vedd azt a szép földet, amelyet az Úr atyáinknak esküvel ígért,

19. s kiûzd magad elõl minden ellenségedet, ahogy az Úr elõre megmondta.

20. Ha holnap megkérdezi a fiad, melyek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr, a mi Istenünk szabott nektek,

21. akkor így válaszolj fiadnak: "A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erõs kézzel kivezetett Egyiptomból.

22. Az Úr a szemünk láttára nagy és félelmetes jeleket és csodákat vitt végbe Egyiptomban, a fáraón és egész házanépén,

23. bennünket azonban kivezetett onnan, hogy elvezéreljen, s nekünk adja azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel ígért.

24. S az Úr megparancsolta nekünk, hogy ezeket a törvényeket mind tartsuk meg, s féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jól menjen a sorunk, és életben tartson minket, ahogy ez máig is van.

25. Igazságunkra szolgál majd, ha vigyázunk, hogy az egész törvényt megtartsuk az Úr, a mi Istenünk színe elõtt, ahogy parancsolta nekünk."

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina