1. A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotièe muka nikakva.

2. Oèima se bezbožnièkim èini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreæa;

3. i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru.

4. Ako su, u oèima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti.

5. Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni.

6. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu.

7. Zato æe se u vrijeme posjeta njegova zasjati te æe vrcati kao iskre u strnjici.

8. Sudit æe pucima i vladati narodima i Gospodin æe kraljevat nad njima uvijeke.

9. Koji se u nj ufaju spoznat æe istinu, i koji su vjerni bit æe u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stjeèu milost i milosrðe.

10. A bezbožnici æe zbog svojih misli biti primjereno kažnjeni jer su prezreli pravednike i otpali od Gospodina.

11. Teško onima koji preziru mudrost i stegu! Isprazna je nada njihova, napori uzaludni i poslovi bez probitka.

12. Žene su im bezumne, djeca opaka i proklet njihov rod!

13. Blago nerotkinji, ali bez ljage, kojoj ložnica ne poznaje grijeha; plodnost æe se njezina pokazati na istrazi duša.

14. Blago i uškopljeniku koji ne poèini zloèina niti smišlja zla protiv Gospoda; jer æe za vjernost dobiti milost izabranu i baštinu najljupkiju u Domu Gospodnjem.

15. Jer plemenit trud donosi plod pun slave i neraspadljiv je korijen razbora.

16. A djeca preljubnièka neæe doæi do savršenstva i rod nezakonite ložnice propada.

17. Pa ako i žive dugo, nisu ni za što i na koncu im je starost neèasna.

18. Umru li opet rano, nade nemaju niti utjehe na sudnji dan:

19. jer okrutna je kob grešna roda.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina