1. Kad su poveèerali, uvedoše Tobiju k Sari.

2. On se, ulazeæi k njoj, sjeti Rafaelovih rijeèi: uze tamjanova pepela, metnu na nj riblje srce i jetru i okadi.

3. Tek što demon oæutje vonj, pobježe u Gornji Egipat, a anðeo ga ondje okova.

4. Kako su se zatvorili u sobu, Tobija ustade s postelje i reèe: "Ustaj, sestro, molimo se da nam se Bog smiluje."

5. Onda se Tobija poèe moliti: "Blagoslovljen da si, Bože naših otaca, blagoslovljeno sveto i slavno ime tvoje u sve vijeke! Blagoslivljala te nebesa i sva tvoja stvorenja u sve vijeke!

6. Ti si stvorio Adama i dao mu pomoænicu Evu: od njih je proizašao ljudski rod. Ti si rekao: 'Nije dobro da èovjek bude sam; naèinimo mu pomoænicu sliènu njemu.'

7. Gospode, ne uzimam zbog pohote ovu svoju sestru nego po istini. Smiluj mi se i uèini da s njom doživim starost."

8. I zajedno rekoše: "Amen, amen."

9. I zaspaše oboje te noæi.

10. A Raguel usta i poðe da iskopa raku misleæi: "Ako i on umre."

11. Raguel se vrati u svoju kuæu

12. i kaza Edni, ženi svojoj: "Pošalji jednu od sluškinja da vidi je li živ. Ako je umro, pokopajmo ga odmah da nitko ne sazna."

13. Sluškinja otvori vrata, uðe i naðe kako oboje spavaju.

14. Izaðe i javi im: "Dobro je, živ je."

15. Nato Raguel zahvali Bogu: "Blagoslovljen da si, Bože, svakim blagoslovom èistim i svetim. Blagoslivljali te sveti tvoji i sva tvoja stvorenja! Svi anðeli i svi izabranici tvoji blagoslivljali te u sve vijeke!

16. Blagoslovljen jer si me razveselio i jer se nije dogodilo èega se bojah, nego si nam iskazao svoje bogato milosrðe.

17. Blagoslovljen jer si se smilovao ovoj djeci što su jedina. Izlij na njih svoje milosrðe, Gospode, podari im da zavše život u zdravlju, sa sreæom i milosrðem."

18. A zatim zapovjedi kuænoj èeljadi da zatrpaju raku.

19. Tada priredi gozbu koja je trajala èetrnaest dana.

20. Prije nego što su izminuli svadbeni dani, Raguel uze zaklinjati Tobiju: "Ne idi na put dok se ne navrši èetrnaest svadbenih dana,

21. a onda primi polovicu imutka i vrati se živ i zdrav svome ocu. Drugi æeš dio dobiti poslije moje i ženine mi smrti."

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina