1. Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.

2. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!

3. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

4. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!

5. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.

6. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.

7. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

8. Z mocy w moc wzrastać będą: Boga "nad bogami" ujrzą na Syjonie.

9. Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba!

10. Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

11. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.

12. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.

13. Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina