1. (A karvezetõnek Gát szerint - Korach fiainak zsoltára.)

2. Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!

3. Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba; lelkem és testem sóvárog az élõ Isten után.

4. A veréb is otthont talál magának, s a fecske fészket, hogy kicsinyeit oda rejthesse, oltáraidnál, Seregek Ura, Istenem és királyom!

5. Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak.

6. Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül.

7. Ha végigvonul a Baka-völgyön át, az a források völgyévé változik, a korai esõ áldás bõségébe öltözteti.

8. Egyre magasabbra emelkednek, a Sionon Isten jelenik meg nekik.

9. Seregek Ura, hallgasd meg imámat, Jákob Istene, fordítsd felém füled irgalmasan!

10. Isten védõpajzsunk, tekints le, lásd meg fölkented arcát!

11. Jobb egy nap a te csarnokaidban, mint ezer nap tetõled távol. Inkább álljak az Isten háza küszöbén, mint hogy lakjam a bûnösök hajlékában.

12. Mivel Isten a nap és a pajzs, õ dicsõséget ad és kegyelmet. Nem tagad meg semmi jót azoktól, akik tiszta szívvel élnek,

13. Seregek Ura, boldog, aki benned bízik!

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina