1. Acestea sunt generaţiile lui Áaron şi ale lui Moise când Domnul i-a vorbit lui Moise pe muntele Sínai.

2. Acestea sunt numele fiilor lui Áaron: Nadáb, întâiul născut, Abíhu, Eleazár şi Itamár.

3. Acestea sunt numele fiilor lui Áaron, preoţii, care au fost unşi şi consacraţi să fie preoţi.

4. Nadáb şi Abíhu au murit înaintea Domnului când au adus înaintea Domnului foc străin în pustiul Sínai; ei nu au avut fii. Eleazár şi Itamár au slujit ca preoţi în faţa lui Áaron, tatăl lor.

5. Domnul i-a zis lui Moise:

6. „Adu tribul lui Lévi şi pune-l înaintea lui Áaron, preotul, ca să fie în slujba lui!

7. Să păzească ceea ce este de păzit pentru el şi ceea ce este de păzit pentru întreaga adunare în faţa cortului întâlnirii ca să facă slujba cortului!

8. Să păzească toate instrumentele cortului întâlnirii şi tot ceea ce este de păzit pentru fiii lui Israél ca să facă slujba cortului!

9. Să-i dai pe levíţi lui Áaron şi fiilor lui; dintre fiii lui Israél, ei să-i fie dăruiţi lui întru totul!

10. Pe Áaron şi pe fiii lui să-i desemnezi să păzească preoţia lor; însă străinul care se va apropia să fie dat la moarte!

11. Domnul i-a zis lui Moise:

12. „Iată, eu i-am luat pe levíţi din mijlocul fiilor lui Israél, în locul tuturor întâilor născuţi care deschid pântecele, dintre fiii lui Israél: levíţii sunt ai mei.

13. Căci orice întâi născut este al meu; în ziua când i-am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, am consacrat pentru mine pe toţi întâii născuţi din Israél, atât dintre oameni, cât şi dintre animale: ei sunt ai mei. Eu sunt Domnul”.

14. Domnul i-a vorbit lui Moise în pustiul Sínai:

15. „Fă recensământul fiilor lui Lévi, după casele părinţilor lor, după familiile lor: numără-i pe toţi băieţii de la o lună în sus!”.

16. Moise le-a făcut recensământul, după cuvântul Domnului, aşa cum îi poruncise.

17. Aceştia sunt fiii lui Lévi, după numele lor: Gherşón, Chehát şi Merári.

18. Acestea sunt numele fiilor lui Gherşón după familiile lor: Libní şi Șiméi.

19. Şi fiii lui Chehát, după familiile lor: Amrám, Iţhár, Hebrón şi Uziél;

20. şi fiii lui Merári, după familiile lor: Mahlí şi Muşí. Acestea sunt familiile lui Lévi, după casele părinţilor lor.

21. Lui Gherşón îi aparţin familia lui Libní şi familia lui Șiméi: acestea sunt familiile lui Gherşón.

22. Cei număraţi la numărătoarea tuturor băieţilor de la o lună în sus erau şapte mii cinci sute.

23. Familiile lui Gherşón şi-au fixat tabăra în spatele cortului, spre vest.

24. Căpetenia casei tatălui [familiei] lui Gherşón era Eliasáf, fiul lui Laél.

25. Cele de păzit pentru fiii lui Gherşón în cortul întâlnirii erau: cortul şi acoperişul, învelitoarea lui şi perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii;

26. pânzele curţii şi perdeaua de la intrarea curţii care înconjoară cortul şi altarul de jur împrejur şi funiile lui pentru toată slujirea lui.

27. Lui Chehát îi aparţin familia lui Amrám, familia lui Iţhár, familia lui Hebrón şi familia lui Uziél. Acestea sunt familiile lui Chehát.

28. Când au numărat băieţii de la o lună în sus, erau opt mii şase sute, care trebuiau să păzească cele ce erau de păzit la sanctuar.

29. Familiile fiilor lui Chehát şi-au fixat tabăra în apropierea cortului, spre sud.

30. Căpetenia casei tatălui familiilor lui Chehát era Eliţafán, fiul lui Uziél.

31. Ei păzeau arca, masa, candelabrul, altarele, instrumentele sanctuarului cu care se slujea, învelitoarea şi tot ce ţine de ea.

32. Căpetenia căpeteniilor levíţilor era Eleazár, fiul lui Áaron, preotul; el îi supraveghea pe cei care păzeau cele ce trebuie păzite la sanctuar.

33. Lui Merári îi aparţin familia lui Mahlí şi familia lui Muşí. Acestea sunt familiile lui Merári.

34. Cei număraţi, când s-au numărat toţi băieţii de la o lună în sus, erau şase mii două sute.

35. Căpetenia casei tatălui familiilor lui Merári era Ţuriél, fiul lui Abiháil. Ei şi-au fixat tabăra în apropierea cortului, spre nord.

36. Fiilor lui Merári le-a fost dat să păzească: stâlpii, drugii, coloanele şi picioarele lor, toate instrumentele lor şi tot ce ţine de ele;

37. stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor.

38. Cei care şi-au fixat tabăra înaintea cortului, spre est, adică înaintea cortului întâlnirii, spre răsărit, erau Moise, Áaron şi fiii lui. Ei păzeau cele ce erau de păzit în sanctuar în locul fiilor lui Israél. Străinul care se va apropia să fie dat la moarte!

39. Toţi levíţii pe care i-au numărat Moise şi Áaron, după cuvântul Domnului, după familiile lor, toţi băieţii de la o lună în sus, erau douăzeci şi două de mii. şi răscumpărarea întâilor născuţi

40. Domnul i-a zis lui Moise: „Fă recensământul tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre fiii lui Israél, de la o lună în sus, şi numără-i după numele lor!

41. Ia-i pe levíţi pentru mine – eu sunt Domnul – în locul tuturor întâilor născuţi dintre fiii lui Israél şi animalele levíţilor în locul tuturor întâilor născuţi dintre animalele fiilor lui Israél!”.

42. Moise a făcut recensământul tuturor întâilor născuţi dintre fiii lui Israél aşa cum îi poruncise Domnul.

43. Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, după numărul numelor, de la o lună în sus, după numărătoarea lor, erau douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.

44. Domnul i-a zis lui Moise:

45. „Ia-i pe levíţi în locul tuturor întâilor născuţi dintre fiii lui Israél şi animalele levíţilor în locul animalelor lor! Leviţii sunt ai mei. Eu sunt Domnul.

46. Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei care depăşesc [numărul] levíţilor dintre întâii născuţi ai fiilor lui Israél,

47. să iei câte cinci sícli pentru fiecare, după síclul sanctuarului care este de douăzeci de ghere!

48. Să dai argintul lui Áaron şi fiilor lui ca răscumpărare a celor care depăşesc [numărul] lor”.

49. Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor care depăşeau numărul celor răscumpăraţi de levíţi.

50. A luat de la întâii născuţi dintre fiii lui Israél o mie trei sute şaizeci şi cinci [de sícli], după síclul sanctuarului.

51. Moise a dat argintul de răscumpărare lui Áaron şi fiilor lui, după cuvântul Domnului, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina