1. În ziua când Moise a terminat de ridicat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate instrumentele lui, altarul cu toate instrumentele lui; le-a uns şi le-a sfinţit.

2. Atunci căpeteniile lui Israél, capii caselor părinţilor lor, au adus daruri. Aceştia erau căpeteniile triburilor care au asistat la recensământ.

3. Ei şi-au adus darul înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi: un car pentru două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus înaintea cortului.

4. Domnul i-a zis lui Moise:

5. „Ia-le de la ei pentru slujba cortului întâlnirii; dă-le levíţilor, fiecăruia după cerinţa slujirii lui!”.

6. Moise a luat carele şi boii şi le-a dat levíţilor.

7. A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşón, după cerinţa slujirii lor;

8. a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merári, după cerinţa slujirii lor, prin Itamár, fiul lui Áaron, preotul.

9. Fiilor lui Chehát nu le-a dat, pentru că slujirea [lor] era să poarte cele sfinte pe umerii lor.

10. Căpeteniile au adus pentru dedicarea altarului, în ziua ungerii sale, şi şi-au prezentat darurile înaintea altarului.

11. Domnul i-a zis lui Moise: ,,Căpeteniile să vină câte una pe zi ca să-şi aducă darul pentru dedicarea altarului!”.

12. Cel ce şi-a adus darul în prima zi a fost Nahşón, fiul lui Aminadáb, din tribul lui Iúda.

13. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

14. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

15. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

16. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

17. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşón, fiul lui Aminadáb.

18. A doua zi şi-a adus darul Netaneél, fiul lui Ţuár, căpetenia lui Isahár.

19. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

20. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

21. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

22. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

23. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Natanaél, fiul lui Ţuár.

24. A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulón, Elíab, fiul lui Helón.

25. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

26. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

27. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

28. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

29. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elíab, fiul lui Helón.

30. A patra zi, căpetenia fiilor lui Rubén, Eliţúr, fiul lui Şedeúr.

31. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

32. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

33. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

34. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

35. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţúr, fiul lui Şedeúr.

36. A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeón, Şelumiél, fiul lui Ţurişadái.

37. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

38. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

39. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

40. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

41. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Şelumiél, fiul lui Ţurişadái.

42. A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasáf, fiul lui Deuél.

43. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

44. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

45. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

46. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

47. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasáf, fiul lui Deuél.

48. A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraím, Elişamá, fiul lui Amihúd.

49. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

50. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

51. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

52. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

53. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişamá, fiul lui Amihúd.

54. A opta zi, căpetenia fiilor lui Manáse, Gamaliél, fiul lui Pedahţúr.

55. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

56. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

57. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

58. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

59. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamaliél, fiul lui Pedahţúr.

60. A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamín, Abídan, fiul lui Ghideoní.

61. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

62. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

63. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

64. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

65. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abídan, fiul lui Ghideoní.

66. A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiézer, fiul lui Amişadái.

67. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

68. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

69. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

70. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

71. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiézer, fiul lui Amişadái.

72. A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşér, Paghiél, fiul lui Ocrán.

73. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

74. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

75. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

76. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

77. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paghiél, fiul lui Ocrán.

78. A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftáli, Ahirá, fiul lui Enán.

79. El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă;

80. o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie;

81. un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

82. un ţap, pentru jertfa pentru păcat;

83. şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahirá, fiul lui Enán.

84. Acestea sunt cele aduse de căpeteniile lui Israél pentru dedicarea altarului, în ziua când l-au uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint şi douăsprezece cupe de aur;

85. fiecare farfurie de argint era de o sută treizeci [de sícli] şi fiecare vas era de şaptezeci [de sícli]; totalul argintului vaselor era de două mii patru sute [de sícli], după síclul sanctuarului.

86. Erau douăsprezece cupe din aur pline cu tămâie; fiecare cupă era de zece [sícli], după síclul sanctuarului; totalul aurului cupelor era de o sută douăzeci [de sícli].

87. Toate animalele pentru arderea de tot erau: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an şi ofranda lor: doisprezece ţapi pentru jertfa pentru păcat.

88. Toate animalele pentru jertfa de împăcare erau: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost cele aduse pentru dedicarea altarului, după ce l-au uns.

89. Când Moise intra în cortul întâlnirii ca să-i vorbească [Domnului], auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii, care era deasupra arcei mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu [Domnul].

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina