1. Moise le-a vorbit fiilor lui Israél după cum i-a poruncit Domnul.

2. Moise le-a vorbit căpeteniilor triburilor fiilor lui Israél: „Acestea le porunceşte Domnul:

3. «Când cineva face un vot Domnului sau se leagă cu un jurământ, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă tot după cum a ieşit din gura sa!

4. Când o femeie face un vot Domnului şi se leagă în casa tatălui ei în tinereţa ei

5. şi tatăl ei aude de votul ei şi de obligaţia cu care şi-a legat sufletul şi tatăl ei tace faţă de ea, toate voturile ei rămân [în picioare] şi orice obligaţie cu care şi-a legat sufletul rămâne [în picioare].

6. Dar dacă tatăl ei o opreşte în ziua când aude de toate voturile şi de toate obligaţiile cu care şi-a legat sufletul, [acestea] nu rămân [în picioare]. Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit-o.

7. Când se mărită, iar votul ei şi promisiunea rostită cu uşurinţă cu buzele ei prin care şi-a legat sufletul sunt încă asupra ei

8. şi soţul ei aude şi, în ziua în care aude, tace faţă de ea, rămâne [în picioare] votul ei şi toate obligaţiile cu care şi-a legat sufletul rămân [în picioare].

9. Dar în ziua când soţul ei aude şi o opreşte, desfiinţează votul ei care este asupra ei şi promisiunea rostită cu uşurinţă cu buzele ei, prin care şi-a legat sufletul. Şi Domnul o va ierta.

10. Votul unei văduve sau despărţite, orice [obligaţie] prin care şi-a legat sufletul rămâne asupra ei.

11. Când [o femeie], fiind încă în casa soţului ei, face un vot sau îşi leagă sufletul printr-un jurământ

12. şi soţul ei aude, dar tace faţă de ea şi nu o opreşte, rămân [în picioare] toate voturile şi toate obligaţiile prin care şi-a legat sufletul.

13. Dar dacă soţul ei le desfiinţează în ziua când aude tot ceea ce a ieşit de pe buzele ei cu privire la votul ei sau la [obligaţia] cu care şi-a legat sufletul, ele nu rămân [în picioare]: soţul ei le-a desfiinţat. Domnul o va ierta.

14. Orice vot şi orice jurământ cu care se leagă ca să-şi umilească sufletul, soţul ei îl face să stea [în picioare], și tot soţul ei îl desfiinţează.

15. Dacă soţul ei tace faţă de ea de la o zi la alta, atunci rămân [în picioare] toate voturile ei şi toate obligaţiile care sunt asupra ei. Rămân [în picioare] pentru că a tăcut faţă de ea în ziua în care el a auzit.

16. Dar dacă le desfiinţează după ce a auzit, va purta vinovăţia ei”.

17. Acestea sunt hotărârile pe care le-a poruncit Domnul lui Moise [cu privire la] soţ şi soţia sa, tatăl şi fiica sa în tinereţea ei, când încă mai este în casa tatălui ei.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina