Found 327 Results for: istene

 • Nem láttam Jákobban semmi kivetnivalót, nem tapasztaltam Izraelben semmi nyomorúságot. Vele van Istene, az Úr, fel-felharsan a királyi ének. (Számok könyve 23, 21)

 • "Uram, minden lénynek éltetõ Istene, rendelj valakit a közösség fölé, (Számok könyve 27, 16)

 • Az Úr, atyáitok Istene sokasítson meg benneteket még ezerszeresen, s áldjon meg, ahogyan megígérte! (Második Törvénykönyv 1, 11)

 • Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!" (Második Törvénykönyv 1, 21)

 • És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. (Második Törvénykönyv 4, 1)

 • Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! (Második Törvénykönyv 6, 3)

 • Mert az Úr, a ti Istenetek az Istenek Istene és az Urak Ura, a nagy, a hatalmas és a félelmetes Isten, aki nem részrehajló, s akit nem lehet ajándékkal megvesztegetni, (Második Törvénykönyv 10, 17)

 • Ezek azok a parancsok és törvények, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, amelyet az Úr, atyáid Istene adott neked, mindaddig, míg éltek a földön. (Második Törvénykönyv 12, 1)

 • Ha egy levita valamelyik városodból - bárhol egész Izraelben - elmegy, amint megteheti, arra a helyre, amelyet az Úr, az õ Istene kiválaszt, (Második Törvénykönyv 18, 6)

 • s ott éppen úgy ellátja az Úr, az õ Istene nevének szolgálatát, mint azok a levita testvérei, akik ott az Úr színe elõtt állnak, (Második Törvénykönyv 18, 7)

 • s mihelyt átvonulsz, ennek a törvénynek minden szavát írd rájuk, hogy amint az Úr, atyáid Istene megígérte, elérkezzél abba az országba, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, a tejjel-mézzel folyó országba. (Második Törvénykönyv 27, 3)

 • Fent az õsidõk Istene, Lent az örök karja. Elûzi az ellenséget, Így szól: Pusztulj! (Második Törvénykönyv 33, 27)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina