1. Locuitorii Ierusalímului l-au făcut rege în locul lui pe Ahazía, fiul său cel mai mic; căci ceilalţi fuseseră ucişi de o ceată care a intrat cu arabii în tabără. Ahazía, fiul lui Iorám, a fost rege în Iúda.

2. Ahazía avea patruzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege un an la Ierusalím. Numele mamei sale era Atalía, fiica lui Omrí.

3. El a umblat pe căile casei lui Aháb, căci mama lui îl sfătuia să facă rău.

4. A făcut ceea ce este rău în ochii Domnului ca şi casa lui Aháb, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pierzarea lui.

5. Urmând sfatul lor, a mers la luptă cu Iorám, fiul lui Aháb, regele lui Israél, împotriva lui Hazaél, regele din Arám, la Ramót-Galaád, iar araméii l-au lovit pe Iorám.

6. [Iorám] s-a întors la Izreél să se vindece de rănile pe care i le făcuseră la Ráma când lupta împotriva lui Hazaél, regele lui Arám. Azaría, fiul lui Iorám, regele lui Iúda, a coborât la Izreél să-l vadă pe Iorám, fiul lui Aháb, care era bolnav.

7. A fost de la Dumnezeu ruina lui Ahazía ca el să vină la Iorám. Când a ajuns, a ieşit cu Iorám să meargă la Iehú, fiul lui Nimşí, pe care-l unsese Domnul ca să distrugă casa lui Aháb.

8. Când Iehú făcea judecata asupra casei lui Aháb, le-a găsit pe căpeteniile lui Iúda şi pe fiii fraţilor lui Ahazía care îl slujeau pe Ahazía şi i-a ucis.

9. L-au căutat pe Ahazía şi l-au prins în Samaría, unde se ascunsese. L-au adus la Iehú şi l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafát, care l-a căutat pe Domnul din toată inima lui”. Şi nu a mai fost nimeni din casa lui Ahazía care să poată să fie rege.

10. Atalía, mama lui Ahazía, văzând că fiul ei a murit, s-a ridicat şi a nimicit întreaga descendenţă regală a casei lui Iúda.

11. Ioşábeat, fiica regelui, l-a luat pe Ióas, fiul lui Ahazía, şi l-a ascuns pe el dintre fiii regelui care fuseseră ucişi: l-a pus împreună cu doica lui în camera paturilor. Ioşébeat – fiica regelui Iorám, soţia lui Iehoiáda, preotul –, care era sora lui Ahazía, l-a ascuns din faţa Atalíei, care nu l-a ucis.

12. El a stat ascuns cu ele timp de şase ani în casa lui Dumnezeu. Iar Atalía era regină în ţară.

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina