1. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda, On zwraca je, dokąd [sam] chce.

2. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.

3. Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.

4. Dumne oczy i serce nadęte, [ta] pochodnia występnych jest grzechem.

5. Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę.

6. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany - szukanie śmierci.

7. Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości.

8. Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością.

9. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.

10. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.

11. Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

12. Sprawiedliwy [Bóg] myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.

13. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

14. Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą - podarek w zanadrzu.

15. Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych.

16. Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni.

17. Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.

18. Okupem prawego - odstępca, niewierny - zamiast prawego.

19. Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.

20. Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi.

21. Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, "powodzenie" i chwałę.

22. Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali.

23. Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami.

24. Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy.

25. Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować.

26. On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela - nie szczędzi.

27. Obrzydła ofiara występnych, tym bardziej złożona w złej myśli.

28. Zginie świadek fałszywy, kto [umie] słuchać, może ciągle mówić.

29. Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi.

30. Nie ma mądrości ani rozumu, ni rady przeciwko Panu.

31. Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwycięstwo zależy od Pana.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina