Fundar 47 Resultados para: Devora

 • Încă trei zile şi Faraón îţi va înălţa capul şi te va atârna de un copac şi păsările vor devora carnea de pe tine”. (Cartea Genezei 40, 19)

 • Ele vor acoperi suprafaţa pământului, încât nu se va mai putea vedea pământul; vor mânca ce a scăpat nevătămat, ce a rămas în urma grindinii, vor devora toţi copacii voştri care cresc pe câmpii (Cartea Exodului 10, 5)

 • Veţi pieri printre neamuri şi vă va devora ţara vrăjmaşilor voştri. (Cartea Leviticului 26, 38)

 • Moáb le-a zis bătrânilor lui Madián: „Mulţimea aceasta va devora tot ceea ce este în jurul nostru aşa cum boul devorează verdeaţa de pe câmp”. În timpul acela Bálac, fiul lui Ţipór, era rege în Moáb. (Cartea Numerilor 22, 4)

 • Vei semăna multă sămânţă pe câmpul tău, dar vei strânge puţin, căci o vor devora lăcustele. (Cartea Deuteronómului 28, 38)

 • Căci adunarea celor făţarnici va fi fără rod şi focul va devora corturile celor care mituiesc. (Cartea lui Iob 15, 34)

 • Părţile pielii sale vor fi devorate, părţile lui le va devora întâiul născut al morţii. (Cartea lui Iob 18, 13)

 • Tot întunericul se ascunde peste ce a adunat el: va devora un foc peste care nu s-a suflat, va fi distrus ce a rămas în cortul său. (Cartea lui Iob 20, 26)

 • El o devora pe cea sterilă, care nu a născut, şi nu-i făcea bine văduvei. (Cartea lui Iob 24, 21)

 • Îi vei pune ca pe un cuptor aprins în ziua arătării tale; Domnul îi va mistui în mânia sa şi focul îi va devora. (Cartea Psalmilor 21, 10)

 • Frunzele tale le vei devora şi roadele tale le vei pierde şi te vei lăsa ca un lemn uscat. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 6, 3)

 • Mieii vor paşte ca pe păşunea lor şi caprele grase vor devora [până şi] ruinele. (Cartea profetului Isaía 5, 17)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina