Fundar 744 Resultados para: Jézus

 • Jézus megkérdezte tõlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét - felelték -, és néhány apró halunk." (Máté evangéliuma 15, 34)

 • Jézus figyelmeztette õket: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!" (Máté evangéliuma 16, 6)

 • Jézus észrevette, s így szólt: "Kishitûek, mit tanakodtok magatok közt, hogy nincs kenyeretek? (Máté evangéliuma 16, 8)

 • Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" (Máté evangéliuma 16, 13)

 • Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" (Máté evangéliuma 16, 15)

 • Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. (Máté evangéliuma 16, 17)

 • Ettõl kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektõl, a fõpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. (Máté evangéliuma 16, 21)

 • Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. (Máté evangéliuma 16, 24)

 • Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. (Máté evangéliuma 17, 1)

 • Jézus odalépett hozzájuk és megérintette õket: "Keljetek fel, ne féljetek!" (Máté evangéliuma 17, 7)

 • A hegyrõl lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: "Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!" (Máté evangéliuma 17, 9)

 • Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tûrjelek benneteket? Hozzátok ide!" (Máté evangéliuma 17, 17)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina