Fundar 491 Resultados para: lett

 • A menyasszony a võlegényé. A võlegény barátja csak ott áll mellette, és szívbõl örül a võlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. (János evangéliuma 3, 29)

 • Megkérdezte tõlük, hogy melyik órában lett jobban. "Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz" - felelték. (János evangéliuma 4, 52)

 • Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: "Él a fiad." És hívõ lett egész háza népével egyetemben. (János evangéliuma 4, 53)

 • Júdást értette rajta, az iskarióti Simon fiát. Mert õ lett az árulója, egy a tizenkettõ közül. (János evangéliuma 6, 71)

 • Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom nektek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok." (János evangéliuma 8, 58)

 • De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: õ kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak. (János evangéliuma 12, 6)

 • Most te is dicsõíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsõségben, amelyben részem volt nálad, mielõtt a világ lett. (János evangéliuma 17, 5)

 • Õ az a kõ, amelyet ti, az építõk elvetettetek, mégis szegletkõvé lett. (Apostolok Cselekedetei 4, 11)

 • Maga Simon is hívõ lett, megkeresztelkedett, és Fülöphöz csatlakozott. A jelek és a nagy csodák láttán elámult. (Apostolok Cselekedetei 8, 13)

 • Amikor Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tõle, nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. (Apostolok Cselekedetei 9, 26)

 • A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. (Apostolok Cselekedetei 10, 45)

 • Virradatkor nem kis riadalom támadt a katonák között, hogy hová lett Péter. (Apostolok Cselekedetei 12, 18)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina