Fundar 491 Resultados para: lett

 • Amikor a helytartó látta az esetet, hívõ lett, mert egészen lenyûgözte az Úr tanítása. (Apostolok Cselekedetei 13, 12)

 • Aztán házába vezette õket, asztalt terített nekik, s örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett. (Apostolok Cselekedetei 16, 34)

 • Az egész városban nagy lett a felfordulás. Egy emberként a színházba rohantak, s macedóniai Gájuszt és Arisztarchuszt, Pál kísérõit is magukkal hurcolták. (Apostolok Cselekedetei 19, 29)

 • Amikor megadta neki az engedélyt, Pál odaállt a lépcsõre, és kezével intett a népnek. Erre mély csend lett, õ pedig héber nyelven elkezdett beszélni. (Apostolok Cselekedetei 21, 40)

 • Két év múlva Félixnek Porciusz Fesztusz lett az utódja. De mert kedvükben akart járni a zsidóknak, Félix Pált fogságban tartotta. (Apostolok Cselekedetei 24, 27)

 • Már jó ideje nem ettek. Pál ekkor elõállt, s megszólalt: "Emberek, rám kellett volna hallgatnotok: nem lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. (Apostolok Cselekedetei 27, 21)

 • Most azonban az Isten elõtti megigazulás a törvénytõl függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják: (Rómaiaknak írt levél 3, 21)

 • Amint tehát egy ember által lépett a világba a bûn, majd a bûn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek... (Rómaiaknak írt levél 5, 12)

 • Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az Eljövendõnek elõképe. (Rómaiaknak írt levél 5, 14)

 • Ha férje életében más férfié lett, házasságtörõnek mondják. A férj halála után azonban felszabadul a törvény alól, és nem válik házasságtörõvé, ha más férfié lesz. (Rómaiaknak írt levél 7, 3)

 • Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentõl bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelõdésünkké és megváltásunkká lett. (Korintusiaknak írt I. levél 1, 30)

 • Ez mind intõ példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy õk megkívánták. (Korintusiaknak írt I. levél 10, 6)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina