1. Poèujte ovu rijeè što je iznosim protiv vas, naricaljku, dome Izraelov:

2. Pade i više neæe ustati djevica izraelska. Na tlu svojem ona leži, nikog da je digne.

3. Jer ovako govori Jahve Gospod domu Izraelovu: u gradu iz kojeg izlažaše tisuæa, ostat æe stotina, iz kojeg izlažaše stotina, ostat æe ih deset.

4. Jer ovako govori Jahve domu Izraelovu: "Tražite i živjet æete.

5. Ne tražite Betela, ne idite u Gilgal, ne putujte u Beer Šebu, jer æe Gilgal bit odveden u izgnanstvo, a Betel æe se prometnuti u ništa.

6. Tražite Jahvu i živjet æete, il' æe ko' oganj zahvatiti kuæu Josipovu i sažeæ' je, a u Betelu nikog da plamen ugasi."

7. Jao onima koji pravdu pretvaraju u pelin, u prah bacaju poštenje!

8. On napravi Vlašiæe i Štapce, on obræe mrak u zoru, a dan u najglušu noæ. On saziva morske vode i valja ih preko lica zemlje. Jahve mu je ime.

9. Nenadano šalje pustoš na tvrðavu i utvrdi propast nosi.

10. Mrze èovjeka što na vratima pravdu dijeli i grde onog što zbori pošteno.

11. Stoga, jer gazite siromaha, dižuæi od njega porez u žitu - u kuæama što ih sazdaste od tesanika nikad živjet' neæete; iz ljupkih vinograda što ih posadiste nikad neæete piti vina.

12. Jer znam mnoge vaše zloèine, i vaše grijehe pregoleme: tlaèite pravednika i primate mito, odbijajuæ' siromaha na gradskim vratima.

13. Mudrac šuti u ovo vrijeme, jer vremena su tako zla.

14. Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli, i da Jahve, Bog nad Vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest.

15. Mrzite zlo, ljubite dobro, držite pravicu na gradskim vratima, pa æe se možda Jahve, Bog nad Vojskama, smilovat' ostatku Josipovu.

16. Stog ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Gospod: "Na svakom æe trgu biti kuknjava, po svim æe ulicama zapomagati: 'Jao! Jao!' Težake æe sazvat' da jauèu, narikaèe da narièu,

17. bit æe jauk u svakom vinogradu, jer æu proæi posred tebe" - veli Jahve.

18. "Jao vama što žudite za danom Jahvinim! Što æe vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost.

19. Bit æe vam k'o onom što uteèe lavljim raljama, a sretne ga medvjed; koji uðe u kuæu i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija.

20. Neæe li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sunèan sjaj?

21. Mrzim i prezirem vaše blagdane i nisu mi mile vaše sveèanosti.

22. Paljenice kad mi prinosite, prinosnice mi vaše nisu mile, na prièesnice se od ugojenih telaca vaših i ne osvræem.

23. Uklonite od mene dreku svojih pjesama, neæu da slušam zvuke vaših harfa.

24. Pravda nek' poteèe kao voda i pravica k'o bujica silna.

25. Prinosiste li mi žrtve i prinos u pustinji èetrdeset godina, dome Izraelov?

26. Nosit æete Sikuta, svoga kralja, i Kevana, boga svoga, likove što ih sebi napraviste,

27. dok vas budem odvodio onkraj Damaska," govori Jahve - Bog nad Vojskama njemu je ime.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina