Löydetty 1833 Tulokset: õket

 • Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek õket a hitben. (Zsidóknak írt levél 13, 7)

 • Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek õket, mert õk vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekrõl. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra. (Zsidóknak írt levél 13, 17)

 • Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzõknek, s aztán más úton engedte õket tovább? (Szent Jakab levele 2, 25)

 • Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erõs szelek hajtják is õket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja. (Szent Jakab levele 3, 4)

 • Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem is hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje õket, (Szent Péter I. levele 3, 1)

 • Sokan követik majd õket erkölcstelenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást. (Szent Péter II. levele 2, 2)

 • Mert az Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az alvilág sötét mélyébe taszította õket, hogy maradjanak õrizetben az ítéletre, (Szent Péter II. levele 2, 4)

 • noha a náluknál erõsebb és hatalmasabb angyalok igazságtalanul nem vádolják õket az Úr elõtt. (Szent Péter II. levele 2, 11)

 • Gyermekeim, ti az Istentõl vagytok, és legyõztétek õket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (Szent János I. levele 4, 4)

 • Ez bizonyítja szeretetedet az egyház színe elõtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó útravalóval bocsátod õket útnak. (Szent János III. levele 1, 6)

 • másokat mentsetek meg, kiragadva õket a tûzbõl; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertõzte ruhát is gyûlöljétek. (Szent Júdás levele 1, 23)

 • Tudok tetteidrõl, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tûröd a gonoszokat: próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad õket. (Jelenések könyve 2, 2)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina