1. După acestea, plecând din Aténa, [Paul] s-a dus la Corínt.

2. Acolo a găsit un iudeu cu numele de Ácvila, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soţia lui, Príscila, întrucât Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei

3. şi, pentru că avea aceeaşi meserie, a rămas în casa lor şi a început să lucreze. De fapt, meseria lor era să confecţioneze corturi.

4. În fiecare sâmbătă, discuta în sinagogă şi-i convingea pe iudei şi pe greci.

5. Dar când Síla şi Timotéi au coborât din Macedónia, Paul, dăruit cu totul cuvântului, demonstra iudeilor că Isus este Cristos.

6. Dar pentru că i se împotriveau şi-l insultau, el şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni”.

7. Şi plecând de acolo, a intrat în casa unui adorator al lui Dumnezeu cu numele Títus Iústus, a cărui casă era alături de sinagogă.

8. Iar Críspus, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinténii care l-au ascultat au crezut şi au fost botezaţi.

9. Într-o noapte, Domnul l-a înştiinţat [în vis] pe Paul: „Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci!

10. Pentru că eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune [mâna] pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”.

11. El a stat un an şi şase luni [acolo], învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu.

12. Pe când Galión era proconsulul Aháiei, iudeii s-au ridicat împreună împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului,

13. spunând: „Acesta îi îndeamnă pe oameni să-l cinstească pe Dumnezeu într-un mod contrar Legii”.

14. Când Paul voia să ia cuvântul, Galión le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt,

15. dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”.

16. Şi i-a alungat de la tribunal.

17. Atunci, luându-l toţi pe Sosténe, conducătorul sinagogii, au început să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galión nu le-a dat nicio atenţie.

18. Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Príscila şi Ácvila. La Cancréea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.

19. Au ajuns la Éfes şi acolo s-a despărţit de ei. A intrat în sinagogă şi discuta cu iudeii.

20. Aceştia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n-a acceptat,

21. ci, luându-şi rămas bun, le-a zis: „Mă voi înoarce din nou la voi dacă va voi Dumnezeu”. Şi a plecat din Éfes.

22. Debarcând la Cezaréea, a urcat să salute Biserica, apoi a coborât la Antiohía.

23. După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frígia, întărindu-i pe toţi discipolii.

24. Un iudeu cu numele de Apólo, originar din Alexándria, bun orator şi cunoscător al Scripturilor, a venit la Éfes.

25. Fusese educat în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus, deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan.

26. El a început să vorbească în sinagogă cu îndrăzneală. Când l-au auzit, Príscila şi Ácvila l-au luat la ei şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu.

27. Deoarece dorea să treacă în Aháia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului;

28. căci îi combătea cu tărie pe iudei în public, demonstrând prin Scripturi că Isus este Cristos.

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina