1. Kad Jaganjac otvori sedmi peèat, nasta muk na nebu oko pola sata.

2. I vidjeh: sedmorici anðela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja.

3. I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

4. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anðelove pred lice Božje.

5. Anðeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres.

6. A sedam anðela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube.

7. Prvi zatrubi. I nastadoše tuèa i oganj, pomiješani s krvlju, i budu baèeni na zemlju. I treæina zemlje izgorje, i treæina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje.

8. Drugi anðeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, baèeno bi u more. I treæina se mora pretvori u krv

9. te izginu treæina stvorenja što u moru žive i treæina laða propade.

10. Treæi anðeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na treæinu rijeka i na izvore voda.

11. Zvijezdi je ime Pelin. I treæina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorèenih voda.

12. Èetvrti anðeo zatrubi. I bi udarena treæina sunca i treæina mjeseca i treæina zvijezda te pomrèaše za treæinu. I dan izgubi treæinu svoga sjaja, a tako i noæ.

13. I vidjeh i zaèuh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice anðela koji æe sad-na zatrubiti!"

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina