pronađen 938 Rezultati za: amit

 • Szichem így szólt (Dina) apjához és testvéreihez: "Bárcsak kegyelmet találnék szemetekben. Amit követeltek tõlem, megadom. (Teremtés könyve 34, 11)

 • Ha sok menyasszonyi hozományt és ajándékot követeltek, mindent megadok, amit kívántok. Csak a lányt engedjétek feleségül hozzám." (Teremtés könyve 34, 12)

 • Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész házanépét, minden legelõállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétõl Szeir földjére. (Teremtés könyve 36, 6)

 • Magdiel törzsfõ, Iram törzsfõ. Ezek Edom törzsfõi lakóhelyük szerint az országban, amit birtokba vettek. Ez Ézsaunak, az edomiták õsatyjának családfája. (Teremtés könyve 36, 43)

 • Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: "Mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk elõtted?" (Teremtés könyve 37, 10)

 • Istennek nem tetszett, amit mûvelt, azért õ is meghalt. (Teremtés könyve 38, 10)

 • "Milyen zálogot adjak?" - kérdezte. Azt felelte: "A pecsétgyûrûdet a zsineggel és a botodat, amit a kezedben tartasz." Neki adta, hált vele, és az teherbe esett. (Teremtés könyve 38, 18)

 • Tehát egész vagyonát rábízta Józsefre, s nem törõdött semmivel, csak az étellel, amit evett. József amellett szép külsejû és szép arcú volt. (Teremtés könyve 39, 6)

 • József így válaszolt a fáraónak: "A fáraó álmai ugyanazok. Isten tudtára adta a fáraónak, amit tenni akar. (Teremtés könyve 41, 25)

 • Erre gondoltam, amikor a fáraónak mondtam: Isten betekintést engedett a fáraónak abba, amit tenni készült. (Teremtés könyve 41, 28)

 • Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó minden egyiptominak ezt felelte: "Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond." (Teremtés könyve 41, 55)

 • Mind fölélték a gabonát, amit Egyiptomból hoztak. Ezért apjuk azt mondta nekik: "Menjetek el még egyszer, és vegyetek gabonát számunkra." (Teremtés könyve 43, 2)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina