Talált 411 Eredmények: Iacób

 • Erau şi câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdaléna, Maria, mama lui Iacób cel Mic şi a lui Ióses, şi Salomé, (Evanghelia după sf. Marcu 15, 40)

 • (Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10) După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdaléna, Maria, mama lui Iacób, şi Salomé au cumpărat miresme ca să vină şi să-l ungă. (Evanghelia după sf. Marcu 16, 1)

  Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10) După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdaléna, Maria, mama lui Iacób, şi Salomé au cumpărat miresme ca să vină şi să-l ungă.">
 • şi va domni peste casa lui Iacób pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. (Evanghelia după sf. Luca 1, 33)

 • [fiul] lui Iacób, [fiul] lui Isáac, [fiul] lui Abrahám, [fiul] lui Térah, [fiul] lui Nahór, (Evanghelia după sf. Luca 3, 34)

 • la fel şi pe Iacób şi pe Ioan, fiii lui Zebedéu, care erau însoţitorii lui Símon. Însă Isus i-a spus lui Símon: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!”. (Evanghelia după sf. Luca 5, 10)

 • pe Símon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, pe Iacób şi Ioan, pe Fílip şi Bartoloméu, (Evanghelia după sf. Luca 6, 14)

 • pe Matei şi Tóma, pe Iacób, [fiul] lui Alféu, şi pe Símon numit Zelótul, (Evanghelia după sf. Luca 6, 15)

 • pe Iúda, [fiul] lui Iacób, şi pe Iúda Iscariót, care a devenit trădător. (Evanghelia după sf. Luca 6, 16)

 • Venind deci [Isus] la casa lui, nu a permis nimănui să intre cu el, decât lui Petru, Ioan şi Iacób, tatălui şi mamei fetei. (Evanghelia după sf. Luca 8, 51)

 • (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10) Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacób şi s-a urcat pe munte ca să se roage. (Evanghelia după sf. Luca 9, 28)

  Mt 17,1-9; Mc 9,2-10) Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacób şi s-a urcat pe munte ca să se roage.">
 • Văzând [aceasta], discipolii Iacób şi Ioan i-au spus: „Doamne, vrei să cerem ca focul să coboare din cer şi să-i consume?”. (Evanghelia după sf. Luca 9, 54)

 • Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor când îi veţi vedea pe Abrahám, pe Isáac, pe Iacób şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu; voi însă veţi fi alungaţi afară. (Evanghelia după sf. Luca 13, 28)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina