Talált 411 Eredmények: Iacób

 • Iar că morţii învie, o arată şi Moise [în relatarea] despre rug, când îl numeşte pe Domnul:«Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób». (Evanghelia după sf. Luca 20, 37)

 • Erau: Maria Magdaléna, Ioana şi Maria, [mama] lui Iacób, şi altele împreună cu ele, care le-au spus acestea apostolilor. (Evanghelia după sf. Luca 24, 10)

 • A venit, aşadar, într-o cetate din Samaría numită Síhar, aproape de ţinutul pe care Iacób i-l dăduse fiului său Iosíf. (Evanghelia după sf. Ioan 4, 5)

 • Acolo era fântâna lui Iacób. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. (Evanghelia după sf. Ioan 4, 6)

 • Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacób, care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?”. (Evanghelia după sf. Ioan 4, 12)

 • Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde [obişnuiau] să se adune. Erau: Petru şi Ioan, Iacób şi Andrei, Fílip şi Tóma, Bartoloméu şi Matei, Iacób, [fiul] lui Alféu, şi Símon Zelótul şi Iúda al lui Iacób. (Faptele Apostolilor 1, 13)

 • Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób, Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilát şi l-aţi renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. (Faptele Apostolilor 3, 13)

 • Şi i-a dat alianţa circumcíziei. Astfel i-a dat naştere lui Isáac şi l-a circumcis în ziua a opta, Isáac, lui Iacób, iar Iacób, celor doisprezece patriarhi. (Faptele Apostolilor 7, 8)

 • Auzind Iacób că în Egipt erau grâne, i-a trimis prima dată pe părinţii noştri; (Faptele Apostolilor 7, 12)

 • Şi a coborât Iacób în Egipt, unde a murit el şi părinţii noştri. (Faptele Apostolilor 7, 15)

 • «Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Abrahám, al lui Isáac şi al lui Iacób». Atunci Moise a început să tremure şi nu îndrăznea să privească. (Faptele Apostolilor 7, 32)

 • Acesta a aflat har înaintea lui Dumnezeu şi a cerut să găsească o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacób. (Faptele Apostolilor 7, 46)


“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina