Talált 1013 Eredmények: dana

  • Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uðe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. (Otkrivenje 11, 11)

  • A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuæu dvjesta i šezdeset dana. (Otkrivenje 12, 6)

  • No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. (Otkrivenje 12, 14)

  • I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to èini èetrdeset i dva mjeseca. (Otkrivenje 13, 5)

  • I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: (Otkrivenje 13, 7)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina