Talált 1833 Eredmények: õket

 • Az Úr azonban megkeményítette a fáraó szívét és nem bocsátotta el õket. (Kivonulás könyve 10, 27)

 • Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan kenyeret sütöttek. Kovászt nem tettek bele, hiszen az egyiptomiak kiûzték õket, nem késlekedhettek és nem készíthettek eledelt az útra. (Kivonulás könyve 12, 39)

 • Ez az éjszaka, amelyen az Úr virrasztott, hogy kihozza õket Egyiptom földjérõl, legyen Izrael fiai számára is az Úr tiszteletére átvirrasztott éjszaka minden nemzedéken át. (Kivonulás könyve 12, 42)

 • Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjén át vezette õket, jóllehet az lett volna a rövidebb. Isten arra gondolt, hogy a nép megbánhatja, ha háborút kell kezdenie, és visszatér Egyiptomba. (Kivonulás könyve 13, 17)

 • Ezért a Sás-tenger menti pusztán vezetõ útra terelte õket. Izrael fiai jól fölfegyverkezve vonultak ki Egyiptomból. (Kivonulás könyve 13, 18)

 • A fáraó azt fogja gondolni: Izrael fiai eltévedtek az országban, a puszta körülzárta õket. (Kivonulás könyve 14, 3)

 • Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, úgyhogy majd üldözõbe veszi õket. Akkor megmutatom a dicsõségemet a fáraón és egész seregén, hadd tudják meg az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr." Izrael fiai engedelmeskedtek a parancsnak. (Kivonulás könyve 14, 4)

 • Az egyiptomiak utánuk mentek és elérték õket, amikor a tengerparton, Pi-Hachirotnál, Baal-Cefonnal szemben táboroztak: ott volt a fáraó minden lova, szekerei, lovai és serege. (Kivonulás könyve 14, 9)

 • Amikor a fáraó közeledett, Izrael fiai felnéztek és látták, hogy az egyiptomiak üldözik õket. Erre Izrael fiai nagyon megijedtek és hangosan kiáltottak az Úrhoz. (Kivonulás könyve 14, 10)

 • Mózes így válaszolt a népnek: "Ne féljetek, legyetek erõsek, és meglátjátok az Úr segítségét, amelyet ma nyújt nektek. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, soha többé nem fogjátok látni õket. (Kivonulás könyve 14, 13)

 • Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta õket a habok közepébe. (Kivonulás könyve 14, 27)

 • A hullámok elborították õket, úgy merültek a mélybe, mint a kõ. (Kivonulás könyve 15, 5)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina