Talált 1833 Eredmények: õket

 • De minél jobban elnyomták õket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el õket Izrael fiai elõtt. (Kivonulás könyve 1, 12)

 • Ezért Egyiptom királya felelõsségre vonta õket: "Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat? " (Kivonulás könyve 1, 18)

 • Az odaérkezõ pásztorok azonban elkergették õket. Mózes védelmükre kelt és megitatta juhaikat. (Kivonulás könyve 2, 17)

 • Most tehát Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is, amellyel az egyiptomiak kínozzák õket. (Kivonulás könyve 3, 9)

 • Mózes vette feleségét és fiát, szamárra ültette õket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes az Isten botját a kezében vitte. (Kivonulás könyve 4, 20)

 • A felügyelõk azonban szorongatták õket: "Mindennap ugyanannyit kell csinálnotok, mint amikor még megkaptátok a szalmát." (Kivonulás könyve 5, 13)

 • Amikor eljöttek a fáraótól, találkoztak Mózessel és Áronnal, akik már várták õket. (Kivonulás könyve 5, 20)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erõs kéz kényszerítésére el fogja õket engedni. Sõt, erõs kéz kényszerítésére maga fogja õket kiutasítani földjérõl." (Kivonulás könyve 6, 1)

 • Ezért közöld Izrael fiaival: Én vagyok Jahve, megszabadítlak benneteket attól a kényszermunkától, amellyel az egyiptomiak sanyargatnak, és kiszabadítlak abból a szolgaságból, amelyben fogva tartanak; mégpedig úgy, hogy megverem és keményen megbüntetem õket. (Kivonulás könyve 6, 6)

 • De Isten szólt Mózeshez és Áronhoz és elküldte õket a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl. (Kivonulás könyve 6, 13)

 • Rakásra hordták õket, s az ország bûzlött tõlük. (Kivonulás könyve 8, 10)

 • Abból ugyan nem lesz semmi. Ti, férfiak elmehettek és áldozhattok az Úrnak, hiszen ez volt a kívánságotok." Legott elkergették õket a fáraó elõl. (Kivonulás könyve 10, 11)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina