Talált 3550 Eredmények: ezt

 • Mûve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, (Zsidóknak írt levél 5, 9)

 • Rólatok azonban, szeretteim, ha így beszélünk is, jobbat tételeztünk föl, azt tudniillik, hogy munkáljátok az üdvösséget. (Zsidóknak írt levél 6, 9)

 • Azonkívül õk nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. (Zsidóknak írt levél 7, 23)

 • Õ nem szorul rá, mint a többi fõpap, hogy naponként elõször a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bûneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta. (Zsidóknak írt levél 7, 27)

 • egy sátor. Ennek elsõ részében ott állt a mécstartó és az asztal, rajta a felajánlott kenyerek. Ezt nevezték szentélynek. (Zsidóknak írt levél 9, 2)

 • Amióta ezt így elrendezték, az elsõ sátorrészbe mindig beléptek a szolgálatot végzõ papok. (Zsidóknak írt levél 9, 6)

 • A Szentlélek ezzel azt jelezte, hogy addig, amíg az elsõ sátor fennáll, a legszentebb szentélybe vezetõ út nem nyílik meg. (Zsidóknak írt levél 9, 8)

 • Ellenkezõleg, éppen ez emlékeztette õket évrõl évre a bûnre. (Zsidóknak írt levél 10, 3)

 • Elõször tehát ezt mondta: "Áldozatot, ajándékot, engesztelõ és égõáldozatot nem akartál, és nem telt benne kedved", jóllehet ezeket a törvény írta elõ. (Zsidóknak írt levél 10, 8)

 • Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: (Zsidóknak írt levél 10, 15)

 • Ezt az élethez vezetõ új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. (Zsidóknak írt levél 10, 20)

 • Ha ugyanis azután, hogy az igazságot felismertük, szándékosan vétkeztünk, nincs többé áldozat a bûnért, (Zsidóknak írt levél 10, 26)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina