1. Ona je štitila prvooblikovanog oca svijeta, koji je stvoren sam, istrgla ga iz grijeha njegova

2. i dala mu jakost da vlada svemirom.

3. A kad se u jarosti svojoj grešnik odmetnu od nje, poginu u mržnji svojoj bratoubilaèkoj.

4. I kad je zemlju zbog njega potop stigao, opet ju je mudrost spasila brodeæi s pravednikom na krhkom drvetu.

5. I kada se, složni u opaèini svojoj, narodi bijahu pomutili, ona je našla pravednika i saèuvala ga Bogu nezazorna i uzdržala jaèim od ljubavi prema djetetu.

6. Kad su bezbožnici izgibali, ona je izbavila pravednika koji je bježao od ognja što je s neba pao na pet gradova.

7. O opaèini njihovoj još svjedoèi pustoš puna dima i bilje kojemu plod nikad ne sazrijeva i stup od soli što stoji kao spomenik duši nevjernoj.

8. I jer nisu slijedili puta mudrosti, izgubili su spoznaju o dobru i još ostavili svijetu spomenik svoje ludosti da se ne mogahu sakriti zlodjela njihova.

9. A mudrost je vjernike svoje spasila od nevolje.

10. Kad je pravednik bježao ispred jarosti bratove, ona ga je vodila pravim stazama; pokazala mu Božje kraljevstvo i podarila mu znanje o svetinjama; uspjehom okrunila napore njegove i umnožila plodove truda njegova.

11. Kad su ga pritijesnili lakomci, pomogla ga je i obdarila bogatstvom,

12. saèuvala ga od neprijatelja i zaštitila ga od zasjeda, darovala mu pobjedu u žestokom boju da spozna kako je bogobojaznost od svega jaèa.

13. Ona nije ostavila prodanog pravednika, nego ga je èuvala od grijeha.

14. S njime je u tamnicu sišla te ga ni u okovima nije zapustila dok mu nije donijela žezlo kraljevsko i vlast nad onima koji ga tlaèiše i nagnala u laž one koji ga kaljahu, a njemu dala slavu vjeènu.

15. Ona je spasila sveti puk i rod besprijekorni od vlasti naroda muèiteljskog.

16. Ušla je u dušu sluge Gospodnjeg, i on se strašnim kraljevima opro èudesima i znacima.

17. Ona je dala plaæu svetima za njihove trude i vodila ih putem èudesnim, danju im bila zaklon od žege i noæu zvjezdani sjaj.

18. Provela ih preko Mora crvenog, provela ih je preko vode velike,

19. a neprijatelje njihove valovima potopila i onda ih izbacila iz dubina bezdana.

20. Zato su pravednici oplijenili bezbožnike i pjesmom proslavili tvoje sveto ime, Gospode, jednodušno opjevali tvoju ruku zaštitnicu.

21. Jer je mudrost otvorila usta nijemima i obdarila djecu nejaku jezikom rjeèitim.

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina