1. Ona im je pothvate k uspjehu vodila po ruci proroka svetog

2. kad su prohodili pustoš nenastanjenu i dizali šatore po bespuæima.

3. Opirahu se dušmanima i branjahu se od neprijatelja;

4. a kad su ožednjeli i tebe prizvali, napojiše se vode iz strme peæine i zagasiše žeð iz tvrda kamena.

5. I tako je ono èime su bili kažnjeni neprijatelji njihovi postalo njima dobroèinstvo kada bijahu u nevolji. [7a] Njima si, zbog njihove zapovijedi o èedomorstvu,

6. umjesto vjeènog izvora vode tekuæice, dao rijeku zamuæenu krvlju i blatom,

7. [7b] a svojima si, unatoè svakoj nadi, dao izobilje vode,

8. pokazavši im u žeði koja tada vladaše kakvom si kaznom kaznio neprijatelje njihove.

9. Jer su iz kušnje kojom si ih milostivo ukorio lako razabrali kakvim se mukama namuèiše bezbožnici kojima si u jarosti sudio.

10. Jer si njih iskušao, opominjuæi blago kao otac, dok si one kao strahoviti kralj ispitao i osudio.

11. Jednako su se muèili nazoèni i nenazoèni,

12. i dvostruka ih žalost obuzimaše i uzdisahu u sjeæanju na prošlost.

13. Kad èuše kako se ono što njima bijaše kazna obratilo Izraelcima u dobroèinstvo, osjetiše ruku Gospodnju;

14. i kad sve bi gotovo, divljahu se onomu koga su nekoæ izložili i s porugom ga odbili, jer njihova žeð bijaše sasvim razlièita od žeði pravednika.

15. Da ih kazniš za njihove nepravedne i bezumne misli, što ih zavedoše da štuju nerazumne gmazove i bijedne životinje, poslao si na njih, za kaznu, mnoštvo životinja nerazumnih

16. da bi spoznali kako se svatko kažnjava onim èime i sagriješi.

17. Tvoja svemoguæa ruka - koja je sazdala svijet od tvari bezobliène - mogla je poslati na njih mnoštvo medvjeda ili ljutih lavova,

18. ili novostvorene, još nepoznate, divlje zvijeri pune gnjeva kojima iz nozdrva plamen liže, ili rigaju pare smrdljive, ili siplju strašne iskre iz oèiju -

19. zvijeri kadre smožditi ih ne samo strašnim ujedom nego ih uništiti samom strahovitom pojavom.

20. Ali i bez svega toga mogli su pasti od jednog jedinog daha, gonjeni tvojom pravdom, otpuhani tvojom silinom. Ali ti si sve uredio po broju, utegu i mjeri.

21. I jer ti je uvijek u vlasti tvoja silna snaga, tko se može oprijeti tvojoj jakoj mišici?

22. Sav je svijet pred tobom kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.

23. A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.

24. Jer ti ljubiš sva biæa i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio.

25. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?

26. Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života,

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina