1. I ja sam smrtnik, kao i svi ostali, i potomak prvog biæa od zemlje naèinjena i oblikovan kao tijelo u utrobi majèinoj,

2. u deset mjeseci, stisnut u krvi, iz sjemena muževljeva i slasti družice u spavanju.

3. I ja sam, došavši na svijet, udahnuo zajednièki zrak i pao na zemlju koja nas sve nosi, i plaè mi je bio prvi glas kao i svima ostalima.

4. U pelenama bijah odgajan i u brigama,

5. jer nijedan kralj nije drukèije postao niti na svijet došao.

6. Jer za sve postoji jedan ulazak u život, a tako i jedan izlazak.

7. Zato se pomolih i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti.

8. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.

9. Nisam je htio usporeðivati ni sa draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato.

10. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.

11. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

12. I svemu sam se tome radovao, jer mudrost sve donosi; još nisam znao da je ona roditeljka svega toga.

13. I ono što nauèih bez primisli, to bez zavisti predajem, bogatstva njezina ne skrivam.

14. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima, i koji se njome služe postaju prijatelji Božji, preporuèeni darovima njezina nauka.

15. Zato neka mi dade Bog govoriti kako me svjetova i misliti misli dostojne darova njegovih, jer on je voða mudrosti i upravlja mudracima.

16. U njegovoj smo ruci mi i rijeèi naše, sa svim našim razborom i umijeæem.

17. On mi je podario istinsku znanost o svemu što jest, nauèio me sustavu svijeta i svojstvima prapoèela;

18. poèetku, svršetku i sredini vremena, izmjeni suncovrata i slijedu godišnjih doba,

19. tijeku godina i položaju zvijezda;

20. naravi životinja i nagonima divljih zvijeri, moæi duhova i mislima ljudskim, razliènosti biljaka i ljekovitosti korijenja.

21. I spoznadoh sve što god je tajno i javno, jer me pouèavaše mudrost, umjetnica u svemu.

22. Jer u nje je duh razborit, svet, jedinstven, mnogostran, tanan, okretan, pronicav, neoskvrnjen, jasan, nepristran, dobrohotan, oštar,

23. nezapreèiv, dobrotvoran, èovjekoljubiv, postojan, pouzdan, bezbrižan, svemoæan, svenadzoran, što prodire kroza sve duše, mudre, èiste i najtanje.

24. Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja, ona pronièe i prožima sve svojom èistoæom.

25. Jer je ona dah sile Božje i èist odvir slave Svemoguæeg; zato je ništa neæisto ne može oskvrnuti.

26. Ona je odsjev vjeène svjetlosti i zrcalo èisto djela Božjeg, i slika dobrote njegove.

27. Jedna je, a može sve, i, ostajuæi u sebi, sve obnavlja. Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete i èini od njih Božje prijatelje i proroke.

28. Jer Bog ne ljubi nikoga osim onoga tko se druži s mudrošæu.

29. Ona je od sunca sjajnija i nad sve zviježðe uzvišena; usporeðena sa svjetlošæu, ona je nadmašuje:

30. jer svjetlost ustupa mjesto noæi, dok zloæa nema moæi protiv mudrosti.

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina