1. A következõ módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost,

2. kovásztalan kenyeret és kovásztalan, olajjal meghintett kalácsot, valamint kovásztalan, olajjal meghintett lepényt. Ezeket lisztlángból készítsd el.

3. Tedd õket kosárba és a kosarat hozd elém, éppúgy mint a bikát és a két kost.

4. Áront és két fiát vezesd a találkozás sátorának bejáratához és ott mossák le magukat.

5. Azután fogd a ruhákat, add rá Áronra a vászoninget, a felsõ köntöst, az efodot és a melltáskát, s vedd körül rajta az efod kötését,

6. tedd a fejére a fejkendõt, s a diadémot erõsítsd rá a fejkendõre.

7. Azután végy olajat, öntsd a fejére és így kend föl.

8. Vezesd oda fiait, add rájuk a vászoninget,

9. kösd át az övvel, s tedd fejükre a fejkendõt. Örök rendelkezéssel pappá teszem õket.

10. Vitesd a bikát a bizonyság sátra elé, hogy Áron és fiai a bika fejére tegyék kezüket.

11. Azután vágd le a bikát az Úr elõtt a bizonyság sátrának bejáratánál.

12. Végy a bika vérébõl, és ujjaddal kend az oltár szarvaira. A többi vért mind öntsd ki az oltár lábához.

13. Majd vedd az egész hájat, amely a beleket takarja, a májat és a két vesét a rajtuk levõ hájjal, s égesd el az oltáron.

14. A bika húsát, bõrét és beleit a táboron kívül égesd el. Ez a bûnért való áldozat.

15. Azután hozd oda az egyik kost, Áron és fiai tegyék kezüket a kosra.

16. Vágd le a kost, vedd le a vérét és öntsd körös-körül az oltáron.

17. Vágd a kost darabokra, mosd meg a belsõ szerveit, a lábait, s tedd a többi részéhez meg a fejéhez.

18. Azután égesd el az egész kost az oltáron. Ez égõáldozat, a megbékélés illata az Úr számára, az õ tiszteletére elköltött eledel.

19. Ezután vedd a másik kost, s Áron meg fiai tegyék kezüket a fejére.

20. Vágd le a kost, végy a vérébõl, kend meg vele Áron jobb fülét és fiainak jobb fülét, kezük jobb hüvelykjét és jobb lábuk nagyujját. A többi vért öntsd körül az oltáron.

21. Majd végy az oltáron lévõ vérbõl meg az olajból, és hintsd meg vele Áront és fiait, a ruháját, meg fiainak a ruháját, hogy ruhája meg fiainak a ruhája meg legyen szentelve.

22. Most vedd a kos háját: a farkát, a beleket borító hájat, a májat és a két vesét a rajtuk levõ hájjal együtt és a jobb lapockát - mivel ez a beiktatásért feláldozott kos -,

23. továbbá egy kenyeret, egy olajjal meghintett kalácsot és egy lepényt a kosárból, amely a kovásztalan kenyerekkel az Úr elõtt áll,

24. add mindezt Áronnak és fiainak a kezébe, hogy lengetéssel felajánlják az Úrnak.

25. Ezután vedd vissza a kezükbõl és égesd el az égõáldozat oltárán, a megbékélés illatául az Úrnak. Az Úr tiszteletére elköltött eledel az.

26. Vedd ezután a beiktatási áldozatra szánt kos szegyét és lengetéssel ajánld fel az Úrnak. Ez a te részed lesz.

27. A meglengetett szegyet és lapockát, amelyet a beiktatási áldozatra szánt kosból ajánlanak fel, szenteld Áronnak és fiainak.

28. Ezek Áronnak és fiainak járnak, mint Izrael fiaitól kapott örök járandóság. Ez ugyanis lengetéssel felajánlott áldozat, s azt Izrael fiainak közösségi áldozatából le kell adni, mint az Úrnak járó részt.

29. Áron szent ruháit a fiai öröklik, s õket azokban kell fölkenni és beiktatni.

30. Aki fiai közül helyette pap lesz, az hét napig viselje azokat, amikor belép a találkozás sátorába, hogy ellássa a szolgálatot a szentélyben.

31. Vedd a felszentelési kost és a húsát fõzd meg szent helyen.

32. Áron és fiai fogyasszák el a kos húsát a kenyérrel együtt, amely a bizonyság sátorának bejáratánál a kosárban van.

33. Csak azok ehetnek belõle, akikért az engesztelést elvégezték, amikor beiktatták és fölkenték õket. Kívülálló nem ehet belõle, mert szent dolog.

34. Ha pedig a felszentelési áldozat húsából vagy a kenyérbõl valami másnap reggelre megmarad, a maradékot el kell égetni, abból már nem szabad enni, mert szent dolog.

35. Pontosan úgy kell eljárnod Áronnal és fiaival, ahogy parancsoltam neked. A felszentelés hét napig tartson.

36. Mindennap be kell mutatnod egy bikát, mint bûnért való áldozatot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt az engesztelõ áldozat bemutatása által és szenteld meg felkenéssel.

37. Hét napon át végezd az oltáron az engesztelés szertartását és így szenteld meg. Így az oltár egészen szent lesz, s mindenki megszentelõdik, aki az oltárt megérinti.

38. Az oltáron ezt kell majd feláldoznod: két egyesztendõs bárányt mindennap, megszakítás nélkül.

39. Az egyik bárányt reggel áldozd fel, a másikat este felé:

40. hozzá egy tized lisztlángot, amely össze van keverve egy negyed hin zúzott bogyóból nyert olajjal, továbbá egy bárányhoz egy negyed hin bort italáldozatul.

41. A másik bárányt estefelé áldozd fel: az ételáldozat és italáldozat olyan legyen, mint reggel: ez a megbékélés illata, az Úr tiszteletére elköltött eledel.

42. Mint állandó égõáldozatot kell ezt nemzedékrõl nemzedékre bemutatni az Úrnak a bizonyság sátorának bejáratánál, ahol veled találkozom, hogy szóljak hozzád.

43. Izrael fiaival ezen a helyen találkozom, amelyet megszentel dicsõségem.

44. Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

45. Izrael fiai között fogok lakni és Istenük leszek.

46. Nekik meg kell tudniuk, hogy én, Jahve, az õ Istenük vagyok, aki kivezette õket Egyiptomból, hogy közöttük lakjam: Én, Jahve, az õ Istenük.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina