Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • Ha már a halálnak betûkkel kõbe vésett szolgálata oly dicsõséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára arcának múló ragyogása miatt, (Korintusiaknak írt II. levél 3, 7)

 • nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsõségének a végét. (Korintusiaknak írt II. levél 3, 13)

 • Zsidók õk? Én is. Izrael fiai? Én is. Ábrahám leszármazottai? Én is. (Korintusiaknak írt II. levél 11, 22)

 • Abban az idõben Krisztus nélkül éltetek, kívül álltatok Izrael életformáján; a szövetségekbõl s ígéreteibõl idegenként kizárva, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban. (Efezusiaknak írt levél 2, 12)

 • Nyolcadnapra körülmetéltek, Izrael népébõl, Benjamin törzsébõl származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, (Filippieknek írt levél 3, 5)

 • Így feddte meg õket ugyanis: Íme, jönnek napok - mondja az Úr -, s új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával. (Zsidóknak írt levél 8, 8)

 • Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után Izrael házával kötök majd - mondja az Úr. Elméjükbe vésem és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek és õk a népem lesznek. (Zsidóknak írt levél 8, 10)

 • Hittel gondolt József halála elõtt Izrael fiainak kivonulására és rendelkezett csontjairól. (Zsidóknak írt levél 11, 22)

 • De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Bileám tanításához ragaszkodnak, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és erkölcstelenségre csábítsa Izrael fiait. (Jelenések könyve 2, 14)

 • Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzsébõl: (Jelenések könyve 7, 4)

 • Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. (Jelenések könyve 21, 12)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina