Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • Izrael felkiáltott: "Elég, a fiam még él! Elmegyek, hogy lássam, mielõtt meghalok." (Teremtés könyve 45, 28)

 • Izrael tehát elindult mindenével, amije volt. Beersebába érve áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. (Teremtés könyve 46, 1)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Izrael fiainak, akik Egyiptomba mentek, ezek a nevei: Jákob és fiai: az elsõszülött Ruben. (Teremtés könyve 46, 8)

 • (Izrael) elõre küldte Júdát Józsefhez, hogy jöjjön eléje Gósenbe. Mikor megérkeztek Gósenbe, (Teremtés könyve 46, 28)

 • Aztán Izrael ezt mondta Józsefnek: "Most már szívesen halok meg, mert láttam arcodat és tudom, hogy még élsz." (Teremtés könyve 46, 30)

 • Izrael Egyiptom földjén Gósen tartományban maradt. Birtokot szereztek, szaporodtak és sokan lettek. (Teremtés könyve 47, 27)

 • Amikor Izrael halála közeledett, hívatta a fiát, Józsefet, és így szólt hozzá: "Ha van benned szeretet irántam, tedd kezedet csípõm alá, hogy jóságot és hûséget tanúsítasz irányomban, s nem temetsz el Egyiptomban. (Teremtés könyve 47, 29)

 • Mikor Izrael meglátta József két fiát, megkérdezte: "Kik ezek?" (Teremtés könyve 48, 8)

 • Izrael szeme homályos volt az öregségtõl és nem látott jól. Amikor odavitte õket, megcsókolta és megölelte, (Teremtés könyve 48, 10)

 • majd így szólt Izrael Józsefhez: "Nem hittem volna, hogy viszontlátlak, de Isten még azt is megengedte, hogy utódaidat is lássam." (Teremtés könyve 48, 11)

 • Izrael kinyújtotta jobbját és Efraim fejére tette, jóllehet õ volt a fiatalabb, balját pedig Manassze fejére - ugyanis keresztbe tette a kezét -, noha Manassze volt az idõsebb. (Teremtés könyve 48, 14)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina