Encontrados 721 resultados para: amely

 • Azután a pap kenjen egy kevés vért a megnyilatkozás sátorában az Úr elõtt füstölõ illatáldozat oltárának a szarvaira, majd a bika egész vérét öntse az égõáldozat oltárának lábához, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt van. (Leviták könyve 4, 7)

 • Kenjen egy kevés vért a megnyilatkozás sátorában az Úr elõtt füstölgõ illatáldozat oltárának szarvaira, majd öntse az egész vért az égõáldozat oltárának lábához, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt van. (Leviták könyve 4, 18)

 • "Ha valaki csalást követ el, és meggondolatlanul vét azáltal, hogy túlteszi magát az Úr szent jogain, az vigyen az Úrnak jóvátételi áldozatul egy hibátlan kost a nyájból, amely a szentély sékel-mértékében két ezüstsékelt ér. (Leviták könyve 5, 15)

 • "Ilyen utasítást adj Áronnak és fiainak: Az égõáldozat szertartása a következõ (az az égõáldozat, amely egész éjjel az oltár parazsán van reggelig, és amelyet az oltár tüze megemészt): (Leviták könyve 6, 2)

 • A tûz, amely az oltáron megemészti az áldozatot, ne aludjon ki. A pap táplálja fával minden reggel. Erre tegye rá az égõáldozatot, és itt égesse el a közösségi áldozat háját. (Leviták könyve 6, 5)

 • Azt a húst sem szabad megenni, amely valamilyen tisztátalan dologgal érintkezett, hanem el kell égetni. Az ehet a húsból, aki tiszta, (Leviták könyve 7, 19)

 • Majd fogta az egész hájat, amely a beleket takarta, a májhoz tartozó zsiradékot, a két vesét a hájjal együtt, s elégette az oltáron. (Leviták könyve 8, 16)

 • A kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr elõtt állt, kivett egy kovásztalan kalácsot, egy olajjal elkészített kalácsot és egy lepényt, s ezeket hozzátette a hájhoz meg a jobb lapockához. (Leviták könyve 8, 26)

 • Mózes ezt mondta Áronnak és fiainak: "Fõzzétek meg a húst a megnyilatkozás sátora elõtt. Egyétek meg ott azzal a kenyérrel együtt, amely a beiktatás áldozatához való kosárban van, ahogy erre utasítást is adtam: Áronnak és fiainak kell megenniük. (Leviták könyve 8, 31)

 • Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölõjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr elõtt szabálytalan tûzáldozatot mutattak be, amely nem volt elõírva számukra. (Leviták könyve 10, 1)

 • Mózes ezt mondta Áronnak és életben maradt fiainak, Eleazárnak és Itamárnak: "Fogjátok az ételáldozatot, amely megmaradt az Úrnak szánt eledelbõl, s egyétek meg belõle a kovásztalanokat, az oltár oldalánál, mert nagyon szent dolgok. (Leviták könyve 10, 12)

 • A felajánlott szegyet és az áldozatul adott lapockát is egyétek meg egy tiszta helyen; te és veled együtt fiaid meg lányaid, mert ez az a járandóság, amely megillet Izrael fiainak közösségi áldozatából, téged és fiaidat. (Leviták könyve 10, 14)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina