Gefunden 89 Ergebnisse für: Kapott

 • Vajon nem olyanok voltunk neki, mint az idegenek, mikor eladott minket, és a pénzt, amit értünk kapott, fölélte? (Teremtés könyve 31, 15)

 • Ezek Áronnak és fiainak járnak, mint Izrael fiaitól kapott örök járandóság. Ez ugyanis lengetéssel felajánlott áldozat, s azt Izrael fiainak közösségi áldozatából le kell adni, mint az Úrnak járó részt. (Kivonulás könyve 29, 28)

 • A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé." (Számok könyve 34, 15)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy örökségül kapott birtokukból Lévi fiainak engedjen át városokat lakóhelyül. A városok körül adjatok legelõket is Lévi fiainak. (Számok könyve 35, 2)

 • amellyel dicsõítitek az Urat. S örüljetek az Úr, a ti Istenetek színe elõtt, ti és fiaitok és leányaitok, szolgáitok és szolgálóitok, a levitával együtt, aki körötökben él, mivel nem kapott részt veletek az örökségbõl. (Második Törvénykönyv 12, 12)

 • Aztán menjen a levita, aki nem kapott veled részt és örökséget, a városban lakó idegen, árva és özvegy, s egyen jóllakásig, hogy az Úr, a te Istened megáldjon kezed munkájában, s mindenben, amibe csak belefogsz. (Második Törvénykönyv 14, 29)

 • Csak Lévi törzse nem kapott örökséget: az Úr, Izrael Istene volt az örökrésze, amint megmondta neki. (Józsue könyve 13, 14)

 • Jefunne fia, Káleb, Júda fiai között kapott örökrészt az Úr Józsuénak adott parancsa szerint. Ez neki adta Kirjat-Arbát, az anakiták fõvárosát, azaz Hebront. (Józsue könyve 15, 13)

 • De volt még Izrael fiainak hét törzse, amelyik még nem kapott örökrészt. (Józsue könyve 18, 2)

 • Akkor Isten megrepesztette Lehi barlangját, s víz fakadt belõle. Sámson ivott, életereje visszatért és új erõre kapott. Ezért nevezték el ezt a forrást Ain-Hakkorénak. A mai napig is megvan Lehiben. (Bírák könyve 15, 19)

 • Abban az idõben nem volt király Izraelben. Abban az idõben tehát Dán törzse földet keresett, hogy ott letelepedhessen, mert addig a napig nem kapott örökrészt Izrael törzsei között. (Bírák könyve 18, 1)

 • "Kelj föl - mondta neki -, és induljunk!" De nem kapott választ. Akkor föltette szamarára, útra kelt és hazatért. (Bírák könyve 19, 28)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina