1. Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt:

2. Világra szóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekbõl hiányzik a tudás?

3. Nosza, övezd föl, mint a hõs, a derekadat! kérdezni szeretnélek, világosíts fel!

4. Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed!

5. Ki határozta meg méretét? Hisz tudod! És ki feszített ki rá mérõzsinórt?

6. Mibe eresztették sarokpilléreit, és a szegletkövét ki illesztette be,

7. amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, s amikor lelkendeztek az Isten fiai?

8. Ki zárta el kettõs kapuval a tengert, amikor felszökellt az anyaölbõl,

9. s ruhául megalkottam neki a felhõket, és bepólyáztam a felhõk homályába,

10. amikor meghúztam a határvonalat számára, és gátat építettem, meg kettõs kapukat?

11. Mondtam neki: "Eddig jöhetsz, de tovább nem! Ezen a helyen törjön meg hullámaid gõgje!"

12. Adtál életedben parancsot reggelnek? Jelölted már ki hajnalpírnak helyét,

13. hogy zárja le szegélyként a földnek szélét, s a gonosztevõket kergesse el róla?

14. Olyan lesz, mint az agyag a pecsét alatt, s úgy elszínezõdik, mint egy ruhadarab.

15. A gonosztevõktõl megtagadják fényét, a már fölemelt kar két darabra törik.

16. El tudnál jutni a tenger forrásához, sétáltál-e már a tenger fenekén?

17. Mutatták már neked a halál kapuit, s láttad-e már az alvilág kapusát?

18. Fel tudod fogni a föld egész terjedelmét, valld csak meg õszintén, érted-e teljesen?

19. Melyik út visz oda, ahol a fény lakik, és a sötétségnek hol a lakóhelye,

20. hogy elkísérhetnéd õket otthonukba, s hazavezethetnéd õket a házukba?

21. Ezt te jól tudod mind, hisz akkor születtél, s nagy a te életed napjainak száma!

22. Voltál-e a hóval töltött tárolóknál, láttad-e valaha a jégesõ pajtáit,

23. miket fenntartottam szükség idejére, a harc és háború napjaira?

24. Melyik út visz oda, hol a fény osztódik, amikor szikrákat bocsát le a földre?

25. Ki hasított nyílást a záporesõnek, és ki nyitott utat a viharfelhõnek,

26. hogy oda is essék, ahol ember nincsen, s a pusztaságra, ahol nem lakik ember,

27. hogy így jóllakhasson vadon és sivatag, és a pusztaságban zöld növényt fakasszon?

28. Vajon van-e az esõnek apja, és a harmatcseppet ki hozhatja létre?

29. Kinek az ölébõl keletkezik a jég? Hát az égnek derét ki hozta világra?

30. A víz kõkeményre sûrûsödik össze, és összehúzódik a tenger felszíne.

31. A Fiastyúk szálait te fûzted össze, s a Kaszás bilincseit te lazítottad fel?

32. Te határoztad meg a hajnalcsillag keltét, s te vezeted a Medvét fiaival együtt?

33. Tudsz-e valamit a mennybolt törvényérõl, uralmát a földön te határozod meg?

34. És ha a felhõkig fölemeled hangod, szót fogadnak-e neked az áradó vizek?

35. Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: "Nos, már itt is vagyunk!"?

36. Az íbiszbe vajon ki ad bölcsességet, s kinek köszönheti értelmét a kakas?

37. Ki olyan bölcs, hogy a felhõk számát tudná? És az ég tömlõit ki tudja megnyitni,

38. mikor szilárd röggé keményedik a föld, s keményen egymáshoz tapadnak a hantok?

39. Nõstényoroszlánnak te hajtod a zsákmányt? S az oroszlánkölykök éhét te csitítod,

40. amikor vackukon a földre lapulnak, és a bozótban fekve leskelõdnek?

41. Avagy a hollónak ki ad táplálékot, amikor fiai Istenhez kiáltanak, és felágaskodnak, mert nincs, mit egyenek?

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina