1. Jób akkor válaszolt és így szólt:

2. Most hát hallgassatok szómra figyelmesen, ebben álljon mostan a vigasztalástok.

3. Hogyha elviseltek, akkor hát szólok, aztán ha szóltam, ám gúnyolódjatok.

4. Emberek ellen szól tán panaszom? Miért is ne volna fogytán a türelmem?

5. Forduljatok felém! És szörnyülködjetek! Szátokat tapassza be a kezetek!

6. Mikor rágondolok, biz" felháborodom, és egész testemet iszonyat fogja el.

7. Miért maradnak a gonoszok életben? Magas kort érnek meg erõ- s egészségben.

8. Jó erõben állnak elõttük fiaik, szemük elõtt virul minden sarjadékuk.

9. Házuk biztonságban minden veszély ellen, Isten verõ botja sose éri õket.

10. Fedez a bikájuk, s nem terméketlen, tehenük megellik, nem vetél el soha.

11. Fiaikat, mint a nyájat, szabadon engedik, és szarvasként ugrálnak gyermekeik.

12. Énekelnek a dob- és citeraszóhoz, a furulya hangjára meg ujjonganak.

13. Boldogság közepette töltik napjaikat, békességgel szállnak le az alvilágba.

14. Bár kérték az Istent: "Maradj tõlünk távol! Nem akarunk tudni semmit útjaidról!

15. Vajon ki a Mindenható, hogy szolgáljunk neki, s mi haszonnal járna hozzá imádkozni?"

16. Nem saját kezükben van a szerencséjük? Gonoszoknak terve távol esik tõle.

17. Hányszor alszik ki a gonoszoknak fénye? Hányszor borítja el õket veszedelem? Hányszor pusztítja el mérgesen vagyonuk?

18. Legyenek olyanok, mint a pozdorja a szélben, vagy mint a pelyva, mit a vihar kerget?

19. Fiainak tartogatja Isten a büntetést? Neki fizessen meg, hogy megemlegesse!

20. Saját szeme lássa boldogtalanságát, neki kelljen inni a Mindenható haragjából!

21. Mit törõdik vele, mi lesz háznépével, ha hónapjainak már betelt a számuk.

22. Istent akarja tán oktatni valaki, aki ítélkezik az angyalok fölött is?

23. Az egyik, mikor meghal, boldogság övezi, nincsen semmi gondja és egészen nyugodt.

24. Pattanásig feszül ágyéka a hájtól, csontjának veleje jól át van itatva.

25. A másik, mikor meghal, keserû a szíve: soha életében nem volt része jóban.

26. Mind a ketten együtt fekszenek a porban, és együtt lepi el õket a rothadás.

27. Látjátok, tudom jól, miket gondoltok, és azt a tervet is, mit ellenem szõttök.

28. Biztos gondoljátok: Hol a nagyúr háza, és hol található a gonoszok sátra?

29. Vándor utasoktól nem kérdeztétek vagy nem értettétek meg a jeleiket?

30. "A bûnöst megkímélte a romlás napjáig, de haragjának napján elragadja."

31. Ki veti szemére az élete módját, az üzelmeiért ki fizet meg neki?

32. Díszes kísérettel viszik sírjába, és gondját viselik a sírhantjának.

33. Könnyûnek találja a völgy kavicsait, és felvonul mögötte az egész világ.

34. Csupa hiúsággal hogy vigasztalnátok? Végül is csak csalás, amit válaszoltok.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina