Fundar 331 Resultados para: judecata

 • în timp ce egipténii îi îngropau pe cei pe care îi lovise Domnul dintre ei, adică pe toţi întâii născuţi. Domnul a făcut judecată chiar şi împotriva zeilor lor. (Cartea Numerilor 33, 4)

 • Ele să fie pentru voi cetăţi de refugiu din calea răzbunătorului, pentru ca ucigaşul să nu moară înainte de a fi stat la judecată în faţa adunării! (Cartea Numerilor 35, 12)

 • adunarea să facă judecată între cel care a lovit şi răzbunătorul sângelui după aceste legi: (Cartea Numerilor 35, 24)

 • Să nu fiţi părtinitori la judecată; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci judecata este a lui Dumnezeu! Când situaţia va fi prea grea pentru voi, să o aduceţi la mine şi o voi asculta!». (Cartea Deuteronómului 1, 17)

 • Să pui judecători şi scribi înăuntrul porţilor tale în orice loc pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău, după triburile tale, ca să judece poporul cu o judecată dreaptă! (Cartea Deuteronómului 16, 18)

 • Când ţi s-ar părea prea greu pentru tine un caz de judecată între sânge şi sânge, între ceartă şi ceartă, între lovitură şi lovitură, cazuri de neînţelegere înăuntrul porţilor tale, să te ridici şi să mergi la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău! (Cartea Deuteronómului 17, 8)

 • Să te duci la preoţii levíţi şi la judecătorul care este în zilele acelea! Să-i cauţi şi ei îţi vor spune hotărârea de judecată! (Cartea Deuteronómului 17, 9)

 • Să faci după legea pe care te vor învăţa ei şi după judecata pe care ţi-o vor spune! Să nu te abaţi de la hotărârea pe care ţi-o vor spune nici la dreapta, nici la stânga! (Cartea Deuteronómului 17, 11)

 • Când este o ceartă între oameni şi merg la judecată, să fie judecaţi: să fie declarat drept cel drept şi vinovat cel vinovat! (Cartea Deuteronómului 25, 1)

 • «Blestemat este cel care viciază judecata străinului, orfanului şi a văduvei!». Tot poporul să răspundă: «Amin!». (Cartea Deuteronómului 27, 19)

 • Când îmi voi ascuţi fulgerul sabiei şi mâna mea va lua judecata, mă voi răzbuna pe duşmanii mei şi-i voi răsplăti pe cei care mă urăsc. (Cartea Deuteronómului 32, 41)

 • El să locuiască în cetatea aceasta până când va sta înaintea adunării la judecată, până la moartea marelui preot care este în zilele acelea! Atunci să se întoarcă ucigaşul şi să vină în cetatea şi în casa lui, în cetatea de unde fugise»”. (Cartea lui Iósue 20, 6)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina