Löydetty 320 Tulokset: után

 • Számûzetésünk 25. esztendejében, az év kezdetén, a hónap tizedik napján, a város elfoglalása után a tizennegyedik évben, éppen azon a napon fölöttem volt az Úr keze. Elvitt (Ezekiel könyve 40, 1)

 • Amikor a fejedelem önkéntes égõáldozatot vagy közösségi áldozatot mutat be az Úrnak, nyissák ki neki a kelet felé nézõ kaput és mutassa be égõ- és közösségi áldozatát, amint ezt szombatnapon teszi, azután távozzék és távozása után zárják be a kaput. (Ezekiel könyve 46, 12)

 • Végül elém járult Dániel, akit istenem neve után Béltsacárnak is hívnak, s akiben Isten szent lelke lakik. Elmondtam neki az álmomat: (Dániel könyve 4, 5)

 • Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tûzre vetették. (Dániel könyve 7, 11)

 • Baltazár király uralkodásának harmadik esztendejében az elõbbi látomásom után nekem, Dánielnek, látomásom volt. (Dániel könyve 8, 1)

 • Igen, anyjuk paráználkodott, megszégyenült, aki foganta õket, hiszen azt mondta: "Elmegyek a szeretõim után, akik kenyeret és vizet adnak nekem, gyapjút és lent, italt és olajat." (Ozeás könyve 2, 7)

 • Megtorlom rajta a Baalok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik; nyakékkel és függõvel díszítette magát, úgy ment szeretõi után. Rólam pedig megfeledkezett! - mondja az Úr. (Ozeás könyve 2, 15)

 • Az elnyomó Efraim megsérti a törvényt, kedvét leli benne, hogy semmiség után fusson. (Ozeás könyve 5, 11)

 • Efraim szelet terel, egész nap a keleti szél után fut. Bõvelkedik a hazugságban és erõszakban, szövetségre lép Asszíriával, olajat szállít Egyiptomnak. (Ozeás könyve 12, 2)

 • "Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. (Joel könyve 3, 1)

 • Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség! (Ámosz könyve 5, 18)

 • Jaj nekem! Úgy jártam, mint aki kalászt megy szedegetni aratás után, mint aki böngészni akar szüret után: sehol egy fürt, hogy egyem, sehol egy korai füge, hiába vágyom rá. (Mikeás könyve 7, 1)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina