1. Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak:

2. "Izrael fiai családjaik jelvényénél táborozzanak, ki-ki a maga hadi jelvényénél a megnyilatkozás sátora körül üssenek tábort, bizonyos távolságra.

3. Elõre, napkelet felé Júda táborának hadi jelvénye kerüljön, csapatai rendjében: Nachson Amminadab fia mint Júda fiainak és seregének,

4. azaz a számba vett 74600-nak a vezére.

5. Mellette Isszachár törzse üssön tábort: Netaneel, Cuár fia mint Isszachár fiainak és csapatának,

6. vagyis a számba vett 54400-nak a vezére.

7. Majd Zebulun törzse: Eliab, Helon fia mint Zebulun fiainak és seregének,

8. azaz az 57400 számba vettnek a vezére.

9. A Júda táborába besorozottak - összesen 186400-an - induljanak elõször, csapataik rendjében.

10. Ruben táborának hadi jelvénye déli irányban helyezkedjék el, csapatai rendjében: Elicur, Sedeur fia mint Ruben fiainak és seregének,

11. vagyis a számba vett 46500-nak a vezére.

12. Mellette Simeon törzse táborozzék: Selumiel, Curisaddai fia mint Simeon fiainak és seregének,

13. vagyis az 59300 számba vettnek a vezére.

14. Majd Gád törzse: Eljazaf, Reuel fia mint Gád fiainak és csapatának,

15. azaz a számba vett 45650-nek a vezére.

16. A Ruben táborába besorozottak - összesen 151450-en - keljenek útra másodiknak, csapataik rendjében.

17. Utánuk a megnyilatkozás sátora, a leviták tábora következzék, a többi tábor közepette; ahogyan táboroznak, úgy keljenek útra, ki-ki a maga helyén, hadi jelvényeik rendjében.

18. Efraim táborának hadi jelvénye nyugat felé kapjon táborhelyet: Elisama, Ammihud fia, mint Efraim fiainak és csapatának,

19. vagyis a 40500 számba vettnek a vezére.

20. Mellette Manassze törzse: Gamliel, Pedacur fia mint Manasse fiainak és seregének,

21. azaz a 32200 számba vettnek a vezére.

22. Majd Benjamin törzse: Abidan, Gidoni fia mint Benjamin fiainak és csapatának,

23. vagyis a számba vett 35400-nak a vezére.

24. Az Efraim táborába besorozottak - összesen 108100-an - keljenek útra harmadikul, csapataik rendjében.

25. Dán táborának hadi jelvénye északi irányban helyezkedjék el: Achiezer, Ammisaddai fia mint Dán fiainak és csapatának,

26. azaz a számba vett 62700-nak a vezére.

27. Mellette Áser törzse táborozzék: Pagiel, Ochran fia mint Áser törzsének és seregének,

28. vagyis a 41500 számba vettnek a vezére.

29. Majd Naftali törzse: Achira, Enan fia mint Naftali fiainak és csapatának,

30. vagyis az 53400 számba vettnek a vezére.

31. A Dán táborába besoroltak - összesen 157600-an - induljanak utoljára. (Ez a hadi jelvények szerinti helyükre vonatkozik.)"

32. Ezek voltak Izraelnek családjaik szerint számba vett fiai, a táborba csapataik rendjében besoroltak valamennyien 603550-et tettek ki.

33. De a levitákat nem vették számba Izrael fiainak sorában, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

34. Izrael fiai így tettek, egészen úgy táboroztak hadi jelvényeik rendjében, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és úgy keltek útra is, ki-ki nemzetsége szerint, a maga családjával.

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina