1. Az Úr azt mondta Áronnak: "Te, s veled együtt a fiaid és a családod - nektek kell magatokra vállalnotok a szentély szolgálatában elkövetett minden vétséget; neked és veled együtt a fiaidnak - nektek kell vállalnotok papi tisztségetekben minden vétséget.

2. De testvéreidnek, Lévi törzsének, atyáid törzsének engedd meg, hogy veled együtt odajáruljanak, hogy hozzád csatlakozzanak, s szolgálatodra legyenek, amikor te, s veled együtt a fiaid a tanúság sátora elõtt (tevékenykedtek).

3. Õk lássák el melletted, s az egész sátor körül a szolgálatot, csak a szent eszközökhöz és az oltárhoz nem szabad közelíteniük, különben meghalnak õk is, ti is.

4. Csatlakozzanak hozzád, s lássák el a megnyilatkozás sátorának a szolgálatát mindenben, ami a sátor gondozásához tartozik, de aki nem levita, annak nem szabad hozzátok csatlakoznia.

5. Ti pedig az oltár és a szentély szolgálatát lássátok el, nehogy még egyszer rá szálljon a harag Izrael fiaira.

6. Nézd, magam választottam ki testvéreidet, a levitákat Izrael fiai közül, értük ajándékképpen, s õk az Úr tulajdonává lettek, hogy szolgálatot teljesítsenek a megnyilatkozás sátora körül.

7. Te pedig, és veled együtt fiaid, ti a papi tisztséget töltsétek be mindenben az oltárnál és a függöny mögött, s teljesítsetek szolgálatot. Ajándékul adom nektek a papi tisztséget. Aki nem pap, s oda közelít, a halál fia!"

8. Ekkor az Úr azt mondta Áronnak: "Nézd, magam adom neked, ami az engem illetõ áldozati adományokból megmarad; Izrael fiainak minden szent adományából megfelelõ részt adok neked és fiaidnak minden idõben.

9. A következõk lesznek a tieid a szent adományokból, hacsak (teljesen) el nem égetik õket: minden étel-, engesztelõ és vezeklõ áldozatul hozott adomány, amelyet visszaszármaztatnak nekem, legyen számodra és fiaid számára szent.

10. A szent helyen fogyaszd el; minden férfi ehet belõle; legyen számodra szent.

11. Még a következõ is a te részed lesz: azt az adományt, amelyet Izrael fiainak lengetéssel kell felajánlaniuk, neked és fiaidnak és leányaidnak adom egyszer s mindenkorra megilletõ osztályrészül; mindenki ehet belõle, aki a családodban tiszta.

12. Az olaj, a must és a gabona elsejét és javát, amit felajánlanak az Úrnak; (szintén) neked adom.

13. Legyen a tied mindenbõl az elsõ termés, ami terem országukban, s amit Izrael fiai elhoznak az Úrnak; mindenki, aki tiszta családodban, ehet belõle.

14. A tiéd minden, amit Izraelben felajánlanak átok alatt.

15. A tied minden élõlény, ami elsõként nyitja meg az anyaméhet, s amelyet felajánlanak az Úrnak, ember, s állat egyaránt, de meg kell engedned, hogy az emberek kiválthassák elsõszülöttüket, s a tisztátalan állatnak is váltasd ki elsõszülöttét.

16. A kiváltásra legkorábban egy hónapos korban kerüljön sor, 5 sékel áron, a szent mérték szerint, 20 ferát számolva egy sékelnek.

17. Ugyanakkor a tehenek, juhok és kecskék elsõszülötteit ne engedd megváltani, ezek szentek; vérüket hintsd az oltárra, hájukat égesd el kellemes illatú égõáldozatul az Úrnak.

18. A húsuk ellenben legyen a tied; a szegy és a jobb comb is legyen a tied.

19. Tehát minden szent adományt, amelyet Izrael fiai felajánlanak az Úrnak, neked adok, s veled a fiaidnak és a leányaidnak, minden idõre téged megilletõ osztályrészül. Ez örökre fennmaradó osztályrészed az Úr elõtt, neked, s veled együtt utódaidnak."

20. Aztán ezt mondta az Úr Áronnak: "Az õ földjükön ne legyen birtokod és semmi osztályrészed; én vagyok a te örökséged Izrael fiai között.

21. De Lévi fiainak örökségül adok minden tizedet Izraelben szolgálatuk fejében, amit ellátnak, a megnyilatkozás sátora szolgálatának fejében.

22. Izrael fiai ezután ne közelítsenek a megnyilatkozás sátorához, nehogy halált hozó bûnt vegyenek magukra.

23. Lévi végezze a szolgálatot a megnyilatkozás sátora körül és a leviták hordozzák tévedéseik terhét. - Ez minden idõben, nemzedékrõl nemzedékre érvényes szabály. De örökrészük nem lehet Izrael fiai körében.

24. Mert a tizedet adom örökrészül Lévi fiainak, amit Izrael fiai az Úrnak ajándékul felajánlanak; ezért rendeltem el nekik: ne legyen örökrészük Izrael fiai körében."

25. Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek:

26. "Szólj Lévi fiaihoz, és mondd meg nekik: Amikor megkapjátok Izrael fiaitól a tizedet, akkor adjatok belõle ajándékot az Úrnak, a tized tizedét.

27. Ez az ajándék úgy számít be nektek, mint (Izrael más fiainak) a gabona a szérûrõl, és a bor a sajtóból.

28. Így adjatok ti is ajándékot az Úrnak minden tizedbõl, amelyet Izrael fiaitól kaptok, amit felajánlotok belõle ajándékul az Úrnak, Áronnak adjátok oda, a papnak.

29. Minden osztályrészetekül jutó adományból adjatok ajándékot az Úrnak, mégpedig a legjavából, belõle együttvéve lerovandó szent adományként.

30. Azután ezt mondd nekik: Ha a legjavát (tizedként) felajánljátok, akkor (a többi) úgy számít be nektek, Lévi fiainak, mint a termés a szérûrõl meg a sajtóból,

31. és bárhol elfogyaszthatjátok, ti és családotok, mert hiszen az a ti jutalmatok a megnyilatkozás sátora körüli szolgálatotokért.

32. Azzal, hogy a legjavát (tizedként) felajánljátok, nem vesztek bûnt magatokra, nem szentségtelenítitek meg Izrael fiainak szent adományait, s nem kell miatta halált szenvednetek."

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina