1. A hetedik hónap elsõ napján szintén gyûljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra.

2. Kellemes illatú égõáldozatul mutassatok be az Úrnak egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendõs bárányt,

3. hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, három tizedet a bikához, két tizedet a koshoz

4. és egy-egy tizedet a hét bárányhoz,

5. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul, hogy megtisztuljatok bûneitektõl -

6. az újhold napi égõáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, valamint a szokásos égõáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, végül az elõírt italáldozaton kívül a rájuk vonatkozó rendelkezések szerint, kellemes illatú égõáldozatul az Úrnak.

7. Ugyanannak a hetedik hónapnak a tizedik napján gyûljetek egybe a szentélynél, böjtöljetek, s ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.

8. Mutassatok be az Úrnak kellemes illatú égõáldozatul egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendõs bárányt - hibátlanok legyenek -,

9. hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, három tizedet (számítva) a bikához, két tizedet a koshoz

10. és egy-egy tizedet a hét bárányhoz,

11. továbbá egy kecskebakot engesztelésül, az engesztelõ áldozaton és az állandó áldozaton, valamint a hozzá tartozó étel- és a megszabott italáldozaton kívül.

12. A hetedik hónap tizenötödik napján ismét gyûljetek egybe a szentélynél. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, hanem hét napig üljetek ünnepet az Úr tiszteletére.

13. És égõáldozatul, kellemes illatú tûzáldozatul mutassatok be az Úrnak tizenhárom fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs bárányt - hibátlannak kell lenniük! -,

14. ételáldozatul pedig velük együttjáró, olajjal meghintett lisztlángot, három tizedet mindegyik bikához, két-két tizedet a két koshoz,

15. s egy-egy tizedet a tizennégy bárányhoz,

16. ezenkívül egy kecskebakot engesztelõ áldozatul - a szokásos égõáldozaton, s az étel- és italáldozaton kívül.

17. A második nap: tizenkét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

18. a hozzá tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal egyetemben (ahogyan) a bikákra, a kosokra és a bárányokra az elõírás szerint (esik) a számuktól függõen,

19. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul - a szokásos égõáldozaton, s a megszabott italáldozaton kívül.

20. A harmadik napon: tizenegy fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

21. a hozzá tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen,

22. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul, az állandó égõáldozaton, s a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

23. A negyedik napon: tíz fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

24. a hozzájuk tartozó ételáldozattal egyetemben, s az elõírt italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az elõírás szerint a számuktól függõen (esik),

25. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul a szokásos égõáldozaton, s a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

26. Az ötödik napon: kilenc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

27. a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen,

28. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul - a szokásos égõáldozaton, s a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

29. A hatodik napon: nyolc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

30. a hozzájuk tartozó ételáldozattal, s az elõírt italáldozattal egyetemben (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az elõírás szerint a számuktól függõen (esik),

31. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul - a szokásos égõáldozaton, s a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

32. A hetedik napon: hét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendõs hibátlan bárányt,

33. a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen,

34. továbbá egy kecskebakot engesztelõ áldozatul a szokásos égõáldozaton, és a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

35. A nyolcadik napon tartsatok ünnepi összejövetelt ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.

36. Égõáldozatul, az Úrnak kellemes illatú tûzáldozatul mutassatok be egy bikát, egy kost és hét egyesztendõs hibátlan bárányt,

37. a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra a számuktól függõen meg van határozva,

38. valamint egy kecskebakot engesztelõ áldozatul - a szokásos égõáldozaton, s a vele együttjáró étel- és italáldozaton kívül.

39. Ezt kell ünnepeiteken áldozatul bemutatnotok az Úrnak fogadalmi vagy önként vállalt égõ-, étel-, ital- és közösségi áldozatok bemutatásán kívül."

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina