Talált 65 Eredmények: Ézsau

 • Így Ézsau a Szeir-hegységben telepedett le. Ézsau (neve) Edom is. (Teremtés könyve 36, 8)

 • Ézsau fiainak utódai: Elifáz, Ádának, Ézsau feleségének a fia. Reuel, Bászmátnak, Ézsau feleségének a fia. (Teremtés könyve 36, 10)

 • Timma Elifáznak, Ézsau fiának mellékfelesége volt. Õ szülte Elifáznak Amaleket. Ezek Ádának, Ézsau feleségének utódai. (Teremtés könyve 36, 12)

 • Reuel fiai ezek: Nachat, Szerach, Samma és Misza. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének utódai. (Teremtés könyve 36, 13)

 • Ezek pedig Cibeon fia, Ána lányának, Oholibámának, Ézsau feleségének fiai: õ szülte Ézsaunak Jeust, Jalamot és Korachot. (Teremtés könyve 36, 14)

 • Ezek a törzsfõk, Ézsau fiai: Elifáznak, Ézsau elsõszülöttének fiai voltak: Temán törzsfõ, Omár törzsfõ, Cefo törzsfõ, Kenász törzsfõ, (Teremtés könyve 36, 15)

 • Reuelnek, Ézsau fiának fiai a következõk: Nachat törzsfõ, Szerách törzsfõ, Samma törzsfõ és Misza törzsfõ. Ezek azok a törzsfõk, akik Reueltõl származtak, Edom földjén. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai. (Teremtés könyve 36, 17)

 • Oholibámának, Ézsau feleségének fiai a következõk: Jeus törzsfõ, Jalám törzsfõ, Korách törzsfõ. Ezek azok a törzsfõk, akik Oholibámától, Ana leányától, Ézsau feleségétõl származtak. (Teremtés könyve 36, 18)

 • Ezek Ézsau fiai és ezek a törzsfõk. Ez Edom. (Teremtés könyve 36, 19)

 • Ezek Ézsau törzsfõi, nemzetségük, lakóhelyük és nevük szerint: Timna törzsfõ, Alva törzsfõ, Jetet törzsfõ, (Teremtés könyve 36, 40)

 • És parancsold meg a népnek a következõt: Vonuljatok át rokonaitoknak, Ézsau fiainak földjén, akik Szeirben laknak. Félelem tölti el õket miattatok. De ügyeljetek, (Második Törvénykönyv 2, 4)

 • Aztán tovább vonultunk, elhagyva rokonainkat, Ézsau fiait, akik Szeirben laknak, az Arabába vivõ út mentén, (amely) Elat és Ecjon-Geber felõl vezet, tehát egy kanyarral Moáb pusztája felé vettünk irányt. (Második Törvénykönyv 2, 8)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina