1. Îmi piere răsuflarea, zilele mele se sting şi mormântul este [soarta] mea.

2. Oare batjocoritorii mei nu sunt cu mine şi ochiul meu nu se odihneşte între jignirile lor?

3. Pune, te rog, garantul meu la tine: cine este cel care va bate palma cu mine?

4. Căci tu le-ai ascuns inima de la înţelegere, de aceea nu vor putea să se ridice.

5. Cine-şi trădează prietenii spre pradă, chiar şi ochii fiilor săi se vor sfârşi.

6. M-ai făcut de batjocură pentru popoare şi am devenit de scuipat în faţă.

7. Ochiul mi se întunecă din cauza zbuciumului, toate mădularele mele sunt ca umbra.

8. Cei drepţi se vor uimi de aceasta şi cel curat se va ridica peste cel făţarnic.

9. Cei drepţi îşi vor ţine calea şi mâinile curate îşi vor adăuga putere.

10. Cât despre voi toţi, întoarceţi-vă şi veniţi: nu voi găsi între voi un înţelept!

11. Zilele mele au trecut, planurile s-au năruit, ca şi dorinţele inimii mele.

12. Noaptea o fac ca ziua, [spun] că ziua este aproape când este întuneric.

13. Dacă aş aştepta, locuinţa morţilor ar fi casa mea, în întuneric îmi aştern patul.

14. Am strigat către groapă: «Tu eşti tatăl meu», şi către vierme: «Mama mea şi sora mea!».

15. Unde este atunci speranţa mea? Cine a văzut speranţa mea?

16. Va coborî în părţile locuinţei morţilor când împreună ne vom cufunda în ţărână”.

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina