1. Strigă, te rog! Este cine să-ţi răspundă? Către care dintre sfinţi te vei îndrepta?

2. Mânia îl ucide pe cel nebun şi gelozia îl omoară pe cel naiv.

3. Eu l-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini şi am blestemat locuinţa lui îndată.

4. Fiii lui sunt departe de ajutor, sunt oprimaţi la poartă şi nu este cine să-i salveze.

5. Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi şi îl iau chiar şi dintre spini. Bogăţiile lor sunt înghiţite de cei însetaţi.

6. Căci nelegiuirea nu iese din ţărână şi suferinţa nu răsare din pământ.

7. Omul este născut pentru suferinţă şi fiii flăcării se înalţă în zbor. Imn închinat Dumnezeului celui drept

8. Cât despre mine, îl voi căuta pe Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu voi pune situaţia mea.

9. El face lucruri mari, şi nu este cine să le cerceteze, fapte minunate, fără număr.

10. El dă ploaie pe faţa pământului şi trimite apă deasupra câmpiilor deschise.

11. Pe cei înjosiţi îi pune pe înălţimi, iar pe cei întristaţi îi ridică spre mântuire.

12. El distruge gândurile oamenilor vicleni şi mâinile lor nu vor împlini planurile.

13. El îi prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor şi sfatul celor isteţi este răsturnat.

14. Ziua vor cădea în întuneric şi la amiază vor bâjbâi ca noaptea.

15. El îl salvează pe cel nevoiaş de sabia gurii lor, de mâna celui puternic.

16. Este speranţă pentru cel sărac şi fărădelegea îşi închide gura.

17. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl corectează. Nu refuza mustrarea Celui Atotputernic! Fericirea supunerii

18. El face rana şi el o leagă; el frânge mâinile şi el le vindecă.

19. În şase strâmtorări te va elibera şi, în a şaptea, nu te va atinge răul.

20. În timp de foamete, te va elibera de moarte şi, în timp de război, de sabie.

21. De biciul limbii vei fi ascuns, nu te vei teme de devastare când va veni.

22. De devastare şi de foamete vei râde şi nu te vei teme de animalele pământului.

23. Vei avea alianţă cu pietrele câmpiei şi vei face pace cu animalele câmpului.

24. Vei şti că este pace în cortul tău. Vei inspecta locul tău și nu va lipsi [nimic].

25. Vei cunoaşte că mare va fi descendenţa ta şi ceea ce va ieşi din tine va fi ca iarba de pe pământ.

26. Vei ajunge la maturitate în mormânt, cum se înalţă snopii la timpul lor.

27. Iată, pe acestea le-am cercetat şi aşa este! Ascultă şi cunoaşte-le pentru tine!”.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina