1. Ţofár din Naamáh a luat cuvântul şi a zis:

2. „Oare să nu se răspundă la multele cuvinte? Oare poate fi drept un vorbăreţ?

3. Vorbăria ta va face oamenii să tacă? Vei lua în râs şi nu va fi cine să se ruşineze?

4. Tu ai zis: «Învăţătura mea este curată şi sunt fără pată în ochii tăi».

5. O, de-ar scoate Dumnezeu o vorbă şi de şi-ar deschide buzele faţă de tine!

6. De ţi-ar face cunoscute tainele înţelepciunii – căci de nepătruns sunt spre înţelegere – ai şti că Dumnezeu uită de nelegiuirea ta!

7. Poţi tu, cercetând, să-l găseşti pe Dumnezeu sau să-l afli în mod desăvârşit pe Cel Atotputernic?

8. El este ca înălţimile cerurilor: ce poţi face tu? Este ca adâncurile Şeólului: ce poţi şti?

9. Măsura lui este mai întinsă decât pământul şi lăţimea, [mai mare] decât marea.

10. Dacă trece, dacă închide, dacă convoacă, cine poate face să se întoarcă?

11. Căci el îi cunoaşte pe oamenii vanităţii, vede nelegiuirea, chiar dacă nu se observă.

12. Omul nebun devine inteligent când puiul de măgar va da naştere unui om!

13. Dar tu, întăreşte-ţi inima şi întinde-ţi palmele spre el!

14. Dacă îndepărtezi nedreptatea din mâinile tale şi nu laşi să locuiască nelegiuirea în cortul tău,

15. atunci îţi vei ridica faţa din infirmitate, vei fi stabil şi nu te vei teme;

16. atunci tu vei uita chinul, îţi vei aminti ca de apele care au trecut.

17. Viaţa ta se va ridica precum amiaza, întunericul tău va deveni ca aurora.

18. Vei avea încredere, pentru că este speranţă, şi, întorcându-te, vei locui în siguranţă.

19. Te vei culca şi nu va fi cine să te înspăimânte şi mulţi se vor îndrepta spre faţa ta.

20. Dar ochii celor nelegiuiţi se vor consuma; locul de scăpare va pieri de la ei şi speranţa lor va fi să-şi dea duhul”.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina