Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte." Erre a nép meghajolt és leborult. (Kivonulás könyve 12, 27)

 • Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak. (Kivonulás könyve 12, 28)

 • A fáraó még éjjel hívatta Mózest és Áront és rájuk parancsolt: "Induljatok, és menjetek ki népem közül, ti és Izrael fiai. Menjetek és mutassatok be áldozatot Jahvénak kívánságtok szerint. (Kivonulás könyve 12, 31)

 • Izrael fiai Mózes szavai szerint jártak el, s az egyiptomiaktól ezüst- meg aranydolgokat és ruhákat kértek. (Kivonulás könyve 12, 35)

 • Izrael fiai elindultak Ramszeszbõl Szukkot felé, a gyalogos férfiak - családjukat nem számítva - mintegy hatszázezren. (Kivonulás könyve 12, 37)

 • Az idõ, amelyet Izrael fiai Egyiptomban töltöttek, 430 esztendõt tett ki. (Kivonulás könyve 12, 40)

 • Ez az éjszaka, amelyen az Úr virrasztott, hogy kihozza õket Egyiptom földjérõl, legyen Izrael fiai számára is az Úr tiszteletére átvirrasztott éjszaka minden nemzedéken át. (Kivonulás könyve 12, 42)

 • Izrael fiainak egész közössége így járjon el. (Kivonulás könyve 12, 47)

 • Izrael fiai mind engedelmeskedtek: úgy tettek, ahogy az Úr Mózesnek és Áronnak megparancsolta. (Kivonulás könyve 12, 50)

 • Ezen a napon vezette ki az Úr Izrael fiait, csoportjaik szerint Egyiptomból. (Kivonulás könyve 12, 51)

 • Ezért a Sás-tenger menti pusztán vezetõ útra terelte õket. Izrael fiai jól fölfegyverkezve vonultak ki Egyiptomból. (Kivonulás könyve 13, 18)

 • Mózes József csontjait is magával vitte. Õ ugyanis megeskette Izrael fiait: "Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én csontjaimat is vigyétek el innét magatokkal." (Kivonulás könyve 13, 19)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina