1. Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.

2. Niech mówi dom Izraela: Łaska Jego na wieki.

3. Niech mówi dom Aarona: Łaska Jego na wieki.

4. Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki.

5. Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.

6. Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?

7. Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

8. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.

9. Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.

10. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie.

11. "Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz starłem je wmimię Pańskie".

12. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie.

13. Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.

14. Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą.

15. Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje,

16. prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje.

17. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.

18. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.

19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu.

20. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.

21. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.

22. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.

23. Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.

24. Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!

25. O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!

26. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

27. Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza.

28. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.

29. Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki.

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina